Άρθρο 1.


Γενικές οδηγίες


Αυτός ο νόμος περιγράφει τις προϋποθέσεις παραμονής, μετανάστευσης και ασύλου
σύμφωνα με τους όρους της Αρχικής Συμφωνίας, το Σύνταγμα, διεθνείς και
ευρωπαϊκούς κανονισμούς.


Άρθρο 2.


Είσοδος και δικαιώματα παραμονής σε Έλληνες και Τούρκους


1. Η Κύπρος πρέπει να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση σε Έλληνες και
Τούρκους πολίτες με σεβασμό στα δικαιώματα παραμονής τους σύμφωνα με τον νόμο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις προϋποθέσεις εισόδου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.


2. Το Συμβούλιο των Δυνάμεων δεν θα επιτρέψει επιπλέον μετανάστευση
Ελλήνων κατοίκων εάν και εφόσον ο αριθμός των μονίμων Ελλήνων κατοίκων του
νησιού βρίσκεται στο 10% του συνολικού αριθμού των Κύπριων πολιτών που
κατέχουν την ελληνοκυπριακή υπηκοότητα. Το ίδιο προβλέπεται για την είσοδο
Τούρκων πολιτών εφόσον η αναλογία τους ξεπερνά το 10% επί του συνόλου των
πολιτών που καταγράφονται ως φέροντες την τουρκοκυπριακή υπηκοότητα. Για τον
σκοπό αυτό άτομα που καταγράφονται ως πολίτες της Κύπρου και της Ελλάδας ή της
Τουρκίας θα καταμετρούνται ως Κύπριοι πολίτες.


3. Σε εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου, το Συμβούλιο των Δυνάμεων θα
εξουσιοδοτήσει τα συστατικά κράτη να παρέχουν δικαιώματα μόνιμης παραμονής σε
Έλληνες και Τούρκους σύμφωνα με το παραπάνω συμφωνηθέν ποσοστό.


Άρθρο 3. Άσυλο


Το Συμβούλιο των Δυνάμεων θα προσφέρει άσυλο σύμφωνα με την ισχύουσα από το
1951 Συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες και το Πρωτόκολλο του 1967, την
από το 1997 Συνθήκη του Δουβλίνου για όσους αναζητούν άσυλο, την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση του 1950 για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τα σχετικά πρωτόκολλα που ισχύουν για την Κύπρο,
και επίσης σύμφωνα με άλλους σχετικούς ισχύοντες κανονισμούς για την Κύπρο.


Άρθρο 4


Το Συμβούλιο Αλλοδαπών


1. Το Συμβούλιο Αλλοδαπών θα αποτελείται από τρία άτομα, προσκείμενα σε
καθένα «από τα συστατικά κράτη», και οι προεδρεύοντες θα εναλλάσσονται σε
ετήσια βάση.


2. Για τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Συμβούλιο Αλλοδαπών
θα αποτελείται από δύο επιπλέον μέλη, μη κυπριακής καταγωγής, που δεν θα είναι
πολίτες ούτε της Ελλάδας, ούτε της Τουρκίας, ούτε του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι
Μη Κύπριοι θα μπορούν ταυτόχρονα να υπηρετούν τη θητεία τους και στο Συμβούλιο
Πολιτικών Δικαιωμάτων.


3. Τα μέλη του Συμβουλίου Αλλοδαπών θα διορίζονται από το Προεδρικό
Συμβούλιο έπειτα από την έγκριση του Κοινοβουλίου με ειδική πλειοψηφία.


Άρθρο 5


Υλοποίηση αυτού του Νόμου


1. Το Συμβούλιο Αλλοδαπών επιβαρύνεται με την υλοποίηση αυτού του Νόμου
και θα πρέπει να υιοθετήσει κανόνες και ρυθμίσεις για τον σκοπό αυτό.


2. Το Συμβούλιο Αλλοδαπών θα διορίζει και θα επιβλέπει τους παράγοντες
που θα επεξεργάζονται αιτήματα σχετικά με τη μετανάστευση, το άσυλο, την
απέλαση ή την έκδοση υποδίκων, σύμφωνα με τον Νόμο αυτό, τους κανόνες και τις
ρυθμίσεις του.


Άρθρο 6


Ανασκόπηση των αποφάσεων για τη μετανάστευση, το άσυλο, την απέλαση και την
έκδοση υποδίκων.


1. Προβλέπεται δικαίωμα έφεσης στο Συμβούλιο Αλλοδαπών, για αποφάσεις
από παράγοντες του Συμβουλίου που αφορούν τη μετανάστευση, το άσυλο, την
απέλαση ή την έκδοση υποδίκων.


2. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου Αλλοδαπών θα είναι υποκείμενες σε
αναψηλάφηση από το Ανώτατο Δικαστήριο.


Άρθρο 7


Μεταβατικοί κανόνες και ρυθμίσεις


Μέχρι το Κοινοβούλιο «του κοινού κράτους» να υιοθετήσει λεπτομερείς κανόνες
και ρυθμίσεις που θα ρυθμίζουν τη μετανάστευση, το άσυλο, την απέλαση και την
έκδοση υποδίκων, το Συμβούλιο Αλλοδαπών θα υιοθετήσει κανόνες και ρυθμίσεις,
με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι σύμφωνοι με αυτούς τους όρους και να συμπνέουν
με τα προαναφερθέντα διεθνή Όργανα, λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις που έχει
αναλάβει η Κύπρος κατά τη συμφωνία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από