Άρθρο 1.


Γενική πρόβλεψη


Αυτός ο νόμος καθορίζει τις συνθήκες για την απόκτηση ή την απώλεια της
κυπριακής υπηκοότητας, σύμφωνα με τους όρους της αρχικής συμφωνίας, των
συνταγματικών, διεθνών και ευρωπαϊκών κανόνων.


Άρθρο 2.


Διπλή υπηκοότητα


(Δεν υπάρχει σχετικό άρθρο.)


Άρθρο 3.


Η κυπριακή υπηκοότητα σύμφωνα με το σχέδιο συμφωνίας


Σύμφωνα με τους όρους της προτεινόμενου σχεδίου τα παρακάτω πρόσωπα θα
θεωρούνται πολίτες της Κύπρου:


1. Κάθε πρόσωπο που κατείχε την κυπριακή υπηκοότητα το 1960 και οι
απόγονοι αυτού.


2. Κάθε πρόσωπο άνω των 18 που γεννήθηκε στην Κύπρο και παρέμεινε ως
μόνιμος κάτοικος για τουλάχιστον επτά χρόνια στο νησί.


3. Κάθε πρόσωπο που έχει παντρευτεί άτομο που κατέχει την κυπριακή
υπηκοότητα και μένει για τουλάχιστον δύο χρόνια στην Κύπρο.


4. Παιδιά μικρότερης ηλικίας από τις προαναφερόμενες κατηγορίες που
μένουν μόνιμα στην Κύπρο.


(Σε προσθήκη του ανωτέρω, άτομα που βρίσκονται σε σχετική λίστα που έχει
συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών στη Συνολική Συμφωνία θα θεωρούνται πολίτες
της Κύπρου σύμφωνα και με το προτεινόμενο σχέδιο. Αυτά τα πρόσωπα μαζί με τις
συζύγους και τα παιδιά τους θα καταγραφούν σε λίστες, εκτός και αν υπάρχουν
ειδικοί λόγοι που δεν επιτρέπουν στις συζύγους και στα παιδιά να θεωρούνται
υπήκοοι της Κύπρου.)


Άρθρο 4.


Απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας


Η κυπριακή υπηκοότητα θα αποκτάται σύμφωνα με τις παρακάτω συνθήκες:


1. Αυτόματα με τη γέννηση, αν κάποιος από τους γονείς είναι Κύπριος.


2. Πολιτογράφηση.


Άρθρο 5.


Πολιτογράφηση


Ένας ξένος μπορεί να καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης αν πληροί τις παρακάτω
προϋποθέσεις:


1. Έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας.


2. Έχει συμπληρώσει τουλάχιστον επτά χρόνια μόνιμης παραμονής στην
Κύπρο πριν καταθέσει την αίτηση.


3. Γνωρίζει μία από τις επίσημες γλώσσες της Κύπρου.


4. Δεν του / της έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα σύμφωνα με τη
νομοθεσία ενός εκ των δύο κρατών.


5. Δεν έχει καταδικαστεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους
στο διάστημα των επτά ετών που απαιτούνται για την αίτηση απόκτησης
υπηκοότητας.


Άρθρο 6.


Διευκόλυνση πολιτογράφησης


Η κυπριακή υπηκοότητα μπορεί να αποκτηθεί μέσω της διευκόλυνσης
πολιτογράφησης.


1. Κατόπιν αίτησης από τον / τη σύζυγο του ατόμου που έχει αποκτήσει
την κυπριακή υπηκοότητα εφόσον αποδειχθεί ότι είναι παντρεμένοι για
τουλάχιστον δύο χρόνια.


2. Αυτόματα αν τα παιδιά των αιτούντων κατέχουν την κυπριακή υπηκοότητα
σύμφωνα με τα παραπάνω άρθρα.


Άρθρο 7.


Απώλεια Κυπριακού Διαβατηρίου


Άρθρο 8.


Διαβατήρια


1. Διαβατήρια θα εκδίδονται σε όλους τους Κύπριους πολίτες σύμφωνα με
τα παραπάνω άρθρα.


2. Στη διάρκεια μιας περιόδου που θα συμφωνηθεί θα εκδοθούν ταξιδιωτικά
έγγραφα σε πολίτες της Κύπρου σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, με την
έγκριση του κυπριακού κράτους.


Άρθρο 9.


Συμβούλιο Υπηκοότητας


1. Το Συμβούλιο Υπηκοότητας θα αποτελείται από τρία πρόσωπα που θα
προέρχονται από καθένα από τα συστατικά κράτη και οι θέσεις θα εναλλάσσονται
σε ετήσια βάση.


2. Για τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του στο Συμβούλιο Υπηκοότητας θα
συμμετέχουν επιπρόσθετα δύο μη Κύπριοι κάτοικοι της Ελλάδας, της Τουρκίας ή
της Μεγάλης Βρετανίας. Παράλληλα τα μέλη αυτά θα συμμετέχουν στο Συμβούλιο των
Δυνάμεων.


3. Τα μέλη του Συμβουλίου Υπηκοότητας θα ορίζονται από το Προεδρικό
Συμβούλιο και θα επικυρώνεται με ειδική πλειοψηφία από το Κοινοβούλιο.


Άρθρο 10. Εφαρμογή του Νόμου


1. Το Συμβούλιο Υπηκοότητας θα επιφορτιστεί με την εφαρμογή του
συγκεκριμένου νόμου και θα υιοθετήσει νόμους και λειτουργίες για αυτό τον
σκοπό.


2. Το Συμβούλιο Υπηκοότητας θα ορίζει και θα επιβλέπει αντιπροσώπους
που θα προωθούν σχετικές με την κυπριακή υπηκοότητα υποθέσεις, σύμφωνα με τον
νόμο αυτό, τους κανόνες και τους κανονισμούς του.


Άρθρο 11.


Επανεξέταση αποφάσεων για την υπηκοότητα


1. Θα υπάρχει δικαίωμα προσφυγής στο Συμβούλιο Υπηκοότητας ύστερα από
σχετικές αποφάσεις αντιπροσώπων.


2. Αποφάσεις του Συμβουλίου Υπηκοότητας θα μπορούν να επανεξετάζονται
από το Ανώτατο Δικαστήριο.


Άρθρο 12.


Κανόνες μετάβασης και λειτουργίες


Μέχρις ότου το Κοινοβούλιο (του ενιαίου κράτους) υιοθετήσει νόμους και
λειτουργίες, το Συμβούλιο Υπηκοότητας θα υιοθετήσει κανόνες και λειτουργίες
σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα, έχοντας υπόψη την υποχρέωση της Κύπρου σύμφωνα
με τη Συνθήκη Εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από