Ο διαβήτης δεν είναι ανίκητος. Ύστερα από δεκαετίες ερευνών και πολλές
κλινικές μελέτες οι επιστήμονες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι επιπτώσεις
του διαβήτη στο καρδιαγγειακό σύστημα - που είναι άλλωστε και οι σοβαρότερες -
μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.


Άμστερνταμ


Σύμφωνα με στοιχεία και επιστημονικές διαπιστώσεις που ανακοινώθηκαν στο 22ο
Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε αυτές τις ημέρες στο
Άμστερνταμ, υπάρχουν πολύ σοβαρές ελπίδες για καλύτερη αντιμετώπιση των
μεγάλων «ενόχων» στην επιβάρυνση του καρδιαγγειακού συστήματος. Και αυτοί οι
«ένοχοι» επαναβεβαιώθηκε ότι είναι η κακή χοληστερίνη, η υπέρταση και το
κάπνισμα.


Ας σημειωθεί ότι, όπως τονίστηκε από τους επιστήμονες, οι διαβητικοί
παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και διπλάσιες πιθανότητες
να αναπτύξουν στεφανιαία νόσο. Ο κίνδυνος, όπως έδειξε μία έρευνα Δανών
επιστημόνων, είναι ιδιαίτερα αυξημένος στις γυναίκες, σχέση που δεν έχει
ερμηνευθεί πλήρως, όπως επισήμανε μια άλλη ομάδα Σουηδών ερευνητών που
μελέτησε το θέμα. Μία άλλη μελέτη Αμερικανών, που παρουσιάστηκε στο συνέδριο,
έδειξε ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή για την ανίχνευση του
προβλήματος σε νέους μαύρους και φτωχούς.


Υπολογίζεται ότι 200.000.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο - κυρίως στην Αμερική
και την Ευρώπη - πάσχουν από διαβήτη, μια ασθένεια γνωστή στον άνθρωπο από τον
1ο μ.Χ. αιώνα, που όμως ύστερα από δύο χιλιετίες επιστημονικής πορείας κρατάει
ακόμη μυστικά.


Οι επιστήμονες είχαν διαπιστώσει ότι η θεραπεία των διαβητικών μόνο με
αντιδιαβητικά φάρμακα δεν τους προστατεύει από τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Έτσι, άρχισαν να αναζητούν τη λύση αλλού. Πολλές από τις μελέτες που
παρουσιάστηκαν αφορούσαν αυτό το πεδίο. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η
ονομαζόμενη Σκανδιναβική Μελέτη Επιβίωσης, της οποίας ανακοινώθηκαν τα
εντυπωσιακά αποτελέσματα. Ύστερα από 5,5 χρόνια χορήγησης της ουσίας
συμβαστατίνης σε διαβητικούς διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος πρόκλησης στεφανιαίας
νόσου σε διαβητικούς μειώθηκε κατά... 55%. Οι επιστήμονες αποδίδουν το
εντυπωσιακό αυτό αποτέλεσμα στην εξαιρετική δράση που έχει η ουσία στην αύξηση
της «καλής» χοληστερίνης στον οργανισμό.


Όπως ανακοίνωσαν οι επιστήμονες, στους διαβητικούς που χορηγήθηκε συμβαστατίν
σε 40 και 80 μ.γρ. η «καλή» χοληστερίνη (HDL) αυξήθηκε κατά 13% και 16
αντίστοιχα ενώ τα τριγλυκερίδια μειώθηκαν κατά 28% και 33% αντίστοιχα.
Επιπλέον, εμφανίστηκαν αλλαγές στα επίπεδα των λιπιδίων διαβητικών ασθενών
τύπου 2 και μη διαβητικών ασθενών. Και στις δύο ομάδες ασθενών παρατηρήθηκε
αύξηση της HDL μέχρι και 16% και μείωση των τριγλυκεριδίων κατά 33%.


Αποτέλεσμα που θεωρείται σημαντικό όχι μόνο για τους διαβητικούς ασθενείς αλλά
για όλους καθώς μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν ότι δεν αρκεί να
κατεβάσει κανείς την «κακή» χοληστερίνη αλλά εξίσου σημαντικό, ίσως και
περισσότερο, είναι να ανεβάσει κανείς την «καλή» χοληστερίνη.


Η υπέρταση είναι ένας δεύτερος μεγάλος κίνδυνος, οι συνέπειες της οποίας
(βλάβες στην καρδιά, τα νεφρά, τον εγκέφαλο και τα μάτια) εμφανίζονται
ευκολότερα και συχνότερα στους διαβητικούς στους οποίους αυξάνει, επίσης, τον
κίνδυνο πρόκλησης καρδιαγγειακών επεισοδίων. Η διαπίστωση αυτή από τους
γιατρούς οδήγησε κάποιους από τους επιστήμονες στην άποψη ότι χρειάζεται μια
επιθετική αντιμετώπιση της υπέρτασης με χορήγηση αντιυπερτασικών στους
διαβητικούς παράλληλα με την όποια άλλη φαρμακευτική αγωγή, ακόμη και αν τα
επίπεδα της αρτηριακής τους πίεσης δεν είναι ιδιαίτερα υψηλά.


Υπέρταση: «Κλειδί» ο περιορισμός των παρενεργειώνΤο «κλειδί» της χρήσης των αντιυπερτασικών ουσιών, όπως τόνισαν οι επιστήμονες
στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, είναι ο περιορισμός των παρενεργειών. Και κλινικές
δοκιμές πάνω σε νέες πρωτοποριακές θεραπείες, τα αποτελέσματα των οποίων
ανακοινώθηκαν επίσης στο συνέδριο, έδειξαν ενθαρρυντικά αποτελέσματα για τους
χιλιάδες ασθενείς που υποφέρουν με αυτό το πρόβλημα και ζουν με το φόβο ενός
απειλούμενου εμφράγματος.


Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην εποχή μας αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των
ασθενών με υπέρταση που είναι μία από τις κυριότερες αιτίες εμφάνισης των
καρδιαγγειακών παθήσεων, της πρώτης αιτίας θανάτου στον αναπτυγμένο κόσμο από
την οποία υπολογίζεται ότι πεθαίνουν καθημερινά 2.000 Ευρωπαίοι. Ο κίνδυνος
εμφάνισης ενός καρδιαγγειακού επεισοδίου στους υπερτασικούς φτάνει το 30% σε
άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, ποσοστό που αυξάνεται συνεχώς. Ο έλεγχος της
υπέρτασης αποτελεί, τα τελευταία χρόνια, προτεραιότητα για τους καρδιολόγους
αλλά τα αποτελέσματα είναι φτωχά. Σύμφωνα με τα στοιχεία διεθνών μελετών που
αναφέρθηκαν:


Ένας μεγάλος αριθμός παραμένει αδιάγνωστος.


Από αυτούς που έχει διαγνωστεί ότι είναι υπερτασικοί, μόλις το 30% επιτυγχάνει
ικανοποιητική ρύθμιση της πίεσής του.


Και από αυτούς στους οποίους έχουν χορηγηθεί αντιυπερτασικά φάρμακα λιγότεροι
από τους μισούς συνεχίζουν κανονικά την αγωγή τους ενώ ένα μεγάλο ποσοστό την
διακόπτει με όλες τις συνέπειες για την υγεία του και ίσως τη ζωή του.


Εντούτοις φαίνεται ότι τα ποσοστά δεν είναι τα ίδια για όλα τα σχετικά
φάρμακα. Μελέτη με το όνομα «Stay on Therapy» που παρουσιάστηκε στο συνέδριο
έδειξε ότι από τους ασθενείς που είχαν πάρει διάφορες αντιυπερτασικές ουσίες
το 91% αυτών που είχαν πάρει μια νέα κατηγορία των ανταγωνιστών της
αγγειοτασίνης ΙΙ με κυριότερη τη λαζαρτάνη, συμμορφώθηκαν καλύτερα με την
αγωγή που δεν είχε καμία παρενέργεια ενώ το 23% ασθενών που έπαιρναν άλλες
ουσίες χρειάστηκε να αλλάξουν θεραπεία.


Βεβαίως οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι ακόμη και το πιο αποτελεσματικό
φάρμακο θα πρέπει να συνδυάζεται με υγιεινή διατροφή και άσκηση και γενικότερα
με σωστό τρόπο ζωής. Ιδιαίτερα καθώς, όπως δείχνουν τα τελευταία
επιδημιολογικά στοιχεία, δραματική αύξηση παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια ο
αριθμός των Ευρωπαίων που εμφανίζουν υψηλή χοληστερίνη και τριγλυκερίδια. Τα
δύο αυτά λιπίδια που ενοχοποιούνται για ένα μεγάλο ποσοστό καρδιοπαθειών
εμφανίζονται όλο και συχνότερα σε εκατομμύρια άνδρες και γυναίκες, όχι
απαραίτητα μεγάλης ηλικίας, σαν αποτέλεσμα κακής διατροφής και της καθιστικής
ζωής. Ένα πρόβλημα που όπως τόνισαν οι καρδιολόγοι στο Άμστερνταμ θα γίνεται
όλο και μεγαλύτερο καθώς ο γρήγορος ρυθμός ζωής δρα εις βάρος της υγιεινής
διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από