«Όσον αφορά τους υφιστάμενους πιστωτικούς περιορισμούς, όπως αυτούς στο
ύψος των καταναλωτικών δανείων, δεν υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση κατάργησής
τους. Ωστόσο, επίδιωξη και επιθυμία της Τραπέζης της Ελλάδος είναι η βαθμιαία
άρση τους, η οποία όμως θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που να μη διακυβεύει τη
νομισματική σταθερότητα και να μη δημιουργεί κινδύνους για το πιστωτικό
σύστημα. Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, εκτιμάται ότι μερική άρση των
περιορισμών θα πραγματοποιηθεί προς τος τέλος του έτους»


Σημαντικές προκλήσεις θα αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία στο νέο περιβάλλον
της ΟΝΕ. Η επίτευξη μόνιμα υψηλού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και η μείωση
της ανεργίας είναι δύο από τις πιο σημαντικές προκλήσεις.


Αυτό τονίζει σε συνέντευξή του στην «Οικονομία» ο διοικητής της Τραπέζης της
Ελλάδος κ. Λουκάς Παπαδήμος, ο οποίος αποκαλύπτει το βασικό πλαίσιο της
οικονομικής πολιτικής που πρέπει να ακολουθηθεί στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον.
Έτσι, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας τονίζει:


Πρώτον, απαιτούνται ενδεχομένως ανάλογα με την εξέλιξη του πληθωρισμού μέτρα
δημοσιονομικής πολιτικής και διαρθρωτικής προσαρμογής, ώστε να επιτευχθεί η
ομαλή μετάβαση από την εθνική στην ενιαία νομισματική πολιτική.


Δεύτερον, πρέπει η τιμολογιακή πολιτική των επιχειρήσεων και οι μισθολογικές
διεκδικήσεις να είναι συμβατές προς τον στόχο για αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.


Τρίτον, πρέπει να προχωρήσει η περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών, η ολοκλήρωση
των ιδιωτικοποιήσεων, η βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης και η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού
τομέα, προκειμένου να ενισχυθεί η διεθνής ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και
να επιταχυνθεί ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης.


Ο κ. Παπαδήμος αποκαλύπτει όμως και τις παρεμβάσεις που θα κάνει μέχρι το
τέλος του χρόνου στο χρηματοπιστωτικό τομέα, ώστε να επιτευχθεί η προσαρμογή
πλαισίου λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με το αντίστοιχο των
χωρών της ζώνης του ευρώ.


Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος διατυπώνει την πρόθεσή του μέχρι το τέλος
του χρόνου να περιορίσει σταδιακά τους υφιστάμενους πιστωτικούς περιορισμούς
στην καταναλωτική πίστη.


«Θα καταργηθούν οι περιορισμοί εκείνοι που δεν είναι συμβατοί προς το πλαίσιο
άσκησης της ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Θα μειωθούν επομένως σημαντικά οι
υποχρεωτικές καταθέσεις των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος και θα
προσαρμοσθεί και η βάση υπολογισμού τους» τονίζει χαρακτηριστικά και
αποκαλύπτει:


«Η μείωση του ποσοστού των υποχρεωτικών δεσμεύσεων από 12%, που ισχύει σήμερα,
στο 2%, που θα ισχύει μετά την ένταξη στη ζώνη του ευρώ, σε συνδυασμό με τη
μεταβολή της βάσης υπολογισμού των δεσμεύσεων, θα οδηγήσει σε σταδιακή
αποδέσμευση πόρων ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δραχμών περίπου».


Καταναλωτική πίστη


Ο κ. Παπαδήμος όμως στη συνέντευξή του στην «Οικονομία» αποκαλύπτει και την
πρόθεσή του να μειώσει και τους περιορισμούς που ισχύουν στην καταναλωτική
πίστη.


«Όσον αφορά τους υφιστάμενους πιστωτικούς περιορισμούς, όπως αυτούς στο ύψος
των καταναλωτικών δανείων, δεν υπάρχει συγκεκριμένη υποχρέωση κατάργησής τους.


Ωστόσο, επίδιωξη και επιθυμία της Τραπέζης της Ελλάδος είναι η βαθμιαία άρση
τους, η οποία όμως θα πραγματοποιηθεί με τρόπο που να μη διακυβεύει τη
νομισματική σταθερότητα και να μη δημιουργεί κινδύνους για το πιστωτικό
σύστημα. Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, εκτιμάται ότι μερική άρση των
περιορισμών θα πραγματοποιηθεί προς τος τέλος του έτους».


Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν οι γενικότερες συνθήκες της ελληνικής
οικονομίας, και κυρίως η εξέλιξη και η δυναμική του πληθωρισμού το επιτρέψουν,
τότε, θα αυξηθούν τα σημερινά ανώτατα όρια που ισχύουν στη χορήγηση των
καταναλωτικών και των προσωπικών δανείων.


Ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, που ουσιαστικά μπορεί να χαρακτηρισθεί
και ως βασικός συντελεστής της ένταξης στην ΟΝΕ, αφού ήταν ο συνομιλητής της
ελληνικής πλευράς με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μιλάει και για τις
προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής, αλλά και για τις προκλήσεις και τους
κινδύνους που μπορεί να κρύβει η πορεία της χώρας στο νέο περιβάλλον του
ενιαίου νομίσματος.


Οι προκλήσεις


Οι τρεις βασικές οικονομικές προκλήσεις μετά την ένταξη της χώρας στη ζώνη του
ευρώ είναι, όπως επισημαίνει ο κ. Παπαδήμος, η μείωση της ανεργίας, η επίτευξη
μόνιμα υψηλού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης και η ολοκλήρωση της μετάβασης από
την εθνική στην ενιαία νομισματική πολιτική, μέχρι το τέλος του χρόνου.


Όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδήμος, η προσαρμογή στα νέα δεδομένα της
νομισματικής πολιτικής «πρέπει να αντιμετωπισθεί εγκαίρως με μέτρα
δημοσιονομικής πολιτικής και διαρθρωτικής προσαρμογής», που θα αποσκοπούν στη
συγκράτηση της ζήτησης, στην ενίσχυση που ανταγωνισμού και στη διεύρυνση της
συνολικής προσφοράς. Παράλληλα, επισημαίνει ότι και οι κοινωνικοί εταίροι,
δηλαδή οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι, πρέπει να είναι συγκρατημένοι στις
διεκδικήσεις τους για να συμβάλουν και αυτοί από την πλευρά τους στη διατήρηση
των ωφελειών από την ένταξη.


«Πρέπει η τιμολογιακή πολιτική να είναι συγκρατημένη και οι μισθολογικές
διεκδικήσεις συνεπείς με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονομίας» λέει ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας.


Αναφορικά με την επίτευξη του στόχου για μόνιμα υψηλού ρυθμού ανάπτυξης,
επισημαίνει ότι το νέο περιβάλλον από την υιοθέτηση του ευρώ ευνοεί την
επίτευξη του στόχου αυτού, αλλά υπάρχει, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, και
ένα νέο πανευρωπαϊκό πεδίο ανταγωνισμού.


«Ο υψηλότερος ρυθμός οικονομικής άνοδου πρέπει να επιτευχθεί σε ένα
μετασχηματιζόμενο οικονομικό τοπίο εντεινομένου ανταγωνισμού», επισημαίνει ο
κεντρικός τραπεζίτης ο οποίος σήκωσε ένα μεγάλο βάρος των διαπραγματεύσεων για
την ένταξη της δραχμής στη ζώνη του ευρώ.


Η τρίτη πρόκληση από την ένταξη στην ΟΝΕ είναι, όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνει, «η μείωση της ανεργίας και κυρίως αυτή των νέων, η οποία είναι
ιδιαίτερη υψηλή». Ουσιαστικά, ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας προτρέπει να
προωθηθεί η λήψη μέτρων στην αγορά εργασίας.


Τα μέτρα


Για να υπάρξει απάντηση στις προκλήσεις αυτές, ο κ. Παπαδήμος θεωρεί ότι
πρέπει να προχωρήσει η άμεση εφαρμογή συγκεκριμένων διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και κυρίως «η περαιτέρω απελευθέρωση των αγορών, η ολοκλήρωση
των ιδιωτικοποιήσεων, η βελτίωση της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής
κατάρτισης, η στήριξη της επιχειρηματικής δράσης και η περαιτέρω βελτίωση στη
λειτουργία του χρηματοπιστωτικού τομέα». Οι μεταρυθμίσεις αυτές, όπως τονίζει,
θα συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της οικονομικής πολιτικής.


Ο κεντρικός τραπεζίτης πάντως θεωρεί ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να
ανταπεξέλθει με επιτυχία στο νέο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, της
ενιαίας αγοράς. Πιστεύει, όμως, ότι η προσπάθεια θα πρέπει να είναι συνεχής
ώστε να διαφυλαχθούν και να μεγιστοποιηθούν όλα τα οφέλη που έχει η ελληνική
οικονομία από την επίτευξη του στόχου της ΟΝΕ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από