Ford

30 Ιουλίου 201824 Ιουλίου 201818 Ιουλίου 201805 Ιουλίου 201803 Ιουλίου 201828 Ιουνίου 201818 Ιουνίου 201812 Ιουνίου 201818 Μαΐου 201816 Μαΐου 201815 Μαΐου 201802 Μαΐου 201824 Απριλίου 201821 Φεβρουαρίου 201811 Ιανουαρίου 201813 Δεκεμβρίου 201727 Νοεμβρίου 201720 Νοεμβρίου 201731 Οκτωβρίου 201716 Οκτωβρίου 201714 Σεπτεμβρίου 201712 Ιουλίου 201708 Ιουνίου 201704 Ιουνίου 201709 Μαΐου 201718 Οκτωβρίου 201631 Αυγούστου 201623 Αυγούστου 201604 Αυγούστου 201629 Ιουλίου 201624 Ιουνίου 201612 Απριλίου 201610 Απριλίου 201617 Μαρτίου 2016