Πάπας Φραγκίσκος

22 Ιουλίου 202012 Ιουλίου 202003 Μαρτίου 202001 Ιανουαρίου 202017 Δεκεμβρίου 201927 Νοεμβρίου 201901 Οκτωβρίου 201921 Σεπτεμβρίου 2019