Λεωφόρος Αλεξάνδρας

04 Ιουλίου 201918 Σεπτεμβρίου 201818 Μαΐου 201715 Σεπτεμβρίου 201627 Νοεμβρίου 201529 Απριλίου 201508 Μαρτίου 201525 Σεπτεμβρίου 201415 Σεπτεμβρίου 201427 Φεβρουαρίου 2014