Εθνική Τράπεζα

03 Αυγούστου 202313 Ιουλίου 202314 Ιουνίου 202304 Απριλίου 202323 Μαρτίου 202316 Φεβρουαρίου 202328 Δεκεμβρίου 202220 Σεπτεμβρίου 202210 Νοεμβρίου 202114 Οκτωβρίου 202129 Ιουλίου 202108 Απριλίου 202129 Ιανουαρίου 202105 Οκτωβρίου 202029 Ιουλίου 202024 Ιουνίου 202028 Απριλίου 202021 Απριλίου 202027 Ιουλίου 201907 Ιουνίου 201914 Μαΐου 201911 Φεβρουαρίου 201902 Νοεμβρίου 201808 Οκτωβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 201831 Αυγούστου 201828 Δεκεμβρίου 201712 Οκτωβρίου 201706 Απριλίου 201707 Μαρτίου 201709 Δεκεμβρίου 201608 Δεκεμβρίου 201603 Νοεμβρίου 201631 Οκτωβρίου 201602 Οκτωβρίου 2016