Εθνική Λυρική Σκηνή

18 Οκτωβρίου 202104 Μαΐου 202016 Νοεμβρίου 201819 Σεπτεμβρίου 201820 Αυγούστου 201817 Αυγούστου 201813 Απριλίου 201729 Δεκεμβρίου 201628 Σεπτεμβρίου 201623 Δεκεμβρίου 201521 Νοεμβρίου 201523 Ιουλίου 201404 Οκτωβρίου 201327 Σεπτεμβρίου 201309 Μαΐου 2013