διώξεις

09 Μαρτίου 202308 Μαρτίου 202323 Ιουνίου 202221 Ιουνίου 202221 Απριλίου 202230 Μαρτίου 202207 Ιανουαρίου 202006 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201926 Φεβρουαρίου 201930 Ιανουαρίου 201904 Δεκεμβρίου 201815 Οκτωβρίου 201802 Οκτωβρίου 201821 Αυγούστου 201811 Αυγούστου 201816 Μαρτίου 201719 Ιανουαρίου 201718 Αυγούστου 201608 Δεκεμβρίου 201515 Ιουνίου 201527 Φεβρουαρίου 201505 Δεκεμβρίου 201404 Δεκεμβρίου 201423 Οκτωβρίου 201402 Απριλίου 2013