απεργίες

05 Μαρτίου 202022 Δεκεμβρίου 201918 Δεκεμβρίου 201912 Δεκεμβρίου 201915 Νοεμβρίου 201910 Νοεμβρίου 201906 Οκτωβρίου 201908 Απριλίου 201913 Σεπτεμβρίου 201827 Αυγούστου 201807 Φεβρουαρίου 201801 Φεβρουαρίου 201816 Οκτωβρίου 201722 Φεβρουαρίου 201728 Νοεμβρίου 201609 Ιουνίου 201631 Μαΐου 201621 Οκτωβρίου 201515 Ιουλίου 201520 Νοεμβρίου 201429 Νοεμβρίου 201323 Σεπτεμβρίου 201319 Σεπτεμβρίου 201317 Σεπτεμβρίου 201328 Απριλίου 201326 Φεβρουαρίου 2013