Κύριε Διευθυντά,

Δεν κρατήθηκε. Το είπε προχθές επί λέξει. «Οι δημοσιογράφοι κοντεύουν να με ξεπεράσουν σε επιστημοσύνη».

Με τιμή

Νεόκοπος