Σαράφης στη Βουλή, Σαράφης στη ΓΑΔΑ,

Σαράφης παντού (και πουθενά)