Πρακτική άσκηση διάρκειας πέντε μηνών σε γραφεία βουλευτών δίνει το πρόγραμμα της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS) που επιτρέπει σε πτυχιούχους από την Ελλάδα να μεταβούν στο Βερολίνο.

Το πρόγραμμα της Διεθνούς Κοινοβουλευτικής Υποτροφίας (IPS) που υλοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά δίνει την ευκαιρία σε πτυχιούχους από την Ελλάδα να εργαστούν στο πλαίσιο πρακτικής εργασίας στα γραφεία γερμανών βουλευτών και να παρακολουθήσουν σεμινάρια σε πανεπιστήμια του Βερολίνου αλλά και μια σειρά από εκδηλώσεις. Η Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία (IPS) είναι πρωτοβουλία της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής της Γερμανίας και τελεί υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Κάθε χρόνο χορηγούνται 120 υποτροφίες σε υποψηφίους με έκδηλο πολιτικό ενδιαφέρον, προερχομένους από 41 διαφορετικές χώρες. Το πρόγραμμα διεξάγεται από το 1986 και λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο από την 1η Μαρτίου έως την 31η Ιουλίου σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια του Βερολίνου. Κατά την έναρξη του προγράμματος οι υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το τριακοστό έτος της ηλικίας τους, ενώ προϋπόθεση είναι να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης και άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας. Η υποτροφία περιλαμβάνει μηνιαία αποζημίωση 500 ευρώ, δωρεάν διαμονή καθώς και ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας, ατυχήματος και αστικής ευθύνης. Επιπλέον, η υποτροφία καλύπτει τα έξοδα μετάβασης προς και από το Βερολίνο. Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων από την Ελλάδα είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (πολιτικό τμήμα: pol-100@athe.diplo.de).