Ενας στους τρεις δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας «πετάχτηκε» εκτός του ευνοϊκού πλαισίου, λόγω των αυστηρών κριτηρίων που θέσπισε από πέρυσι η κυβέρνηση.  Σύμφωνα με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», από τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών δικαιούχοι πια του ΚΟΤ είναι περί τους 450.000, όταν στο τέλος του 2017, σύμφωνα με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ενταγμένοι ήταν 693.487 οικιακοί καταναλωτές.
Σημειωτέον ότι οι δικαιούχοι του ΚΟΤ απολαμβάνουν φθηνότερο ρεύμα.
Πηγές αναφέρουν ότι περίπου 240.000 με 250.000 νοικοκυριά δεν εμφανίζονται στο ΚΟΤ, πράγμα που σημαίνει ότι υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις και το σύστημα τους απέρριψε λόγω μη εκπλήρωσης των εισοδηματικών και άλλων περιουσιακών κριτηρίων. Σκοπός της παρέμβασης που έκανε πέρυσι το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ήταν να ξεκαθαρίσει το μητρώο του ΚΟΤ και από στρατηγικούς κακοπληρωτές, αλλά και να εξοικονομηθούν δαπάνες από την επιδότηση των χαμηλών τιμολογίων. Χονδρικά, το συγκεκριμένο κονδύλι, το οποίο επωμίζονται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και κυρίως η ΔΕΗ που έχει το πλειοψηφικό μερίδιο στην αγορά, ανέρχεται ετησίως στα 60 με 70 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι με βάση τα νέα κριτήρια που αποφασίστηκαν, το ΚΟΤ διακρίνεται σε δύο κατηγορίες. Στην πρώτη εντάσσονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης του Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στη δεύτερη εκείνοι που έχουν συγκεκριμένα όρια ετήσιου συνολικού πραγματικού ή τεκμαρτού εισοδήματος. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό θα πρέπει να έχει εισόδημα ύψους έως 9.000 ευρώ.  Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος δεν θα πρέπει να ξεπερνά ετησίως τα 13.500 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη θα πρέπει να έχει εισόδημα έως 15.750 ευρώ. Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη να έχει εισόδημα έως 18.000 ευρώ κ.ο.κ. Να σημειωθεί ότι τα εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να συνοδεύονται και από συγκεκριμένα όρια τετραμηνιαίας  κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Οι αιτήσεις για το ΚΟΤ υποβάλλονται μία φορά τον χρόνο κι εντός μηνός από τη λήξη των προθεσμιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.