Η κυβέρνηση επιχειρεί επικοινωνιακά να εξαγγείλει σημαντικότατες αλλαγές στον χώρο της εκπαίδευσης, οι οποίες θα εισαχθούν τον Σεπτέμβριο του 2019, όταν πλέον και συνταγματικά θα έχει εκπνεύσει η θητεία της. Η αντιμεταρρύθμιση ξεκίνησε με την απομείωση του Γυμνασίου, επιβλήθηκε το δόγμα της «ήσσονος προσπάθειας». Επόμενος στόχος το Λύκειο και το σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με υπερβάλλουσα επιμονή επιχειρήθηκαν η απαξίωση και η δομική αμφισβήτησή τους. Ο υπουργός Παιδείας προτείνει ένα μοντέλο που το χαρακτηρίζουν η βαθμοθηρία, το άγχος, οι αυξημένες εξετάσεις, η παραπαιδεία. Πέρα από την εξαφάνιση των Λατινικών μειώνονται σε μέγιστο βαθμό τα μαθήματα γενικής παιδείας και εξοβελίζεται η Ιστορία, ενώ πλην των φιλολόγων πλήττονται μαθηματικοί - βιολόγοι και στην Κοινωνιολογία υπάρχει προσθαφαίρεση ωρών.
Η Ομοσπονδία δεν συμφωνεί και θεωρεί ότι το προτεινόμενο σύστημα:
- καταργεί τον αυτόνομο χαρακτήρα του Λυκείου
- οδηγεί στη φροντιστηριοποίηση
- μετατρέπει την Γ΄ Λυκείου σε ένα συνεχές εξεταστικό κέντρο. Παράλληλα ο συνυπολογισμός του απολυτηρίου γιγαντώνει το «κυνήγι των βαθμών» και υποβάλλει τους εκπαιδευτικούς σε αφόρητες συχνά πιέσεις. Ο χωρισμός των σχολείων σε ομάδες, ανά δήμο ή νομό, και τα διαφορετικά θέματα που θα υπάρχουν οδηγούν στην αναίρεση των αρχών της ισότητας - αναλογικότητας. Η ύπαρξη τμημάτων ελεύθερης πρόσβασης με μόνο το απολυτήριο είναι άνευ αντικειμένου. Με το υπάρχον σύστημα οι βάσεις τους είναι χαμηλότατες. Επιχειρείται η προσέγγιση των νέων ψηφοφόρων και των οικογενειών τους για ένα σύστημα που θα ενεργοποιηθεί μετά τις εθνικές εκλογές.
Απαιτούμε ως λειτουργοί της δημόσιας εκπαίδευσης να έχουμε λόγο και ρόλο και να μην υπάρξουμε απλά οι θεατές μιας ανεφάρμοστης μεταρρύθμισης προεκλογικού χαρακτήρα.