Φραγκονικολόπουλος Χρήστος Α

02 Ιουλίου 201915 Απριλίου 201929 Μαρτίου 201919 Μαρτίου 201913 Μαρτίου 201906 Μαρτίου 201916 Φεβρουαρίου 201925 Ιανουαρίου 201919 Ιανουαρίου 201904 Ιανουαρίου 201905 Δεκεμβρίου 201819 Οκτωβρίου 201809 Οκτωβρίου 201810 Ιουλίου 201818 Ιουνίου 201828 Μαΐου 2015
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας