Μητσάκος Γιάννης

22 Ιουλίου 201919 Ιουλίου 201915 Ιουλίου 201914 Ιουλίου 201909 Ιουλίου 201904 Ιουλίου 201920 Ιουνίου 201918 Ιουνίου 201917 Ιουνίου 201908 Ιουνίου 201907 Ιουνίου 201928 Μαΐου 201910 Μαΐου 201902 Μαΐου 201924 Απριλίου 201917 Απριλίου 201916 Απριλίου 201915 Απριλίου 201930 Μαρτίου 201919 Μαρτίου 201905 Μαρτίου 201927 Φεβρουαρίου 201925 Φεβρουαρίου 201924 Φεβρουαρίου 201911 Φεβρουαρίου 201901 Φεβρουαρίου 201920 Ιανουαρίου 201902 Ιανουαρίου 201920 Νοεμβρίου 201806 Οκτωβρίου 201804 Οκτωβρίου 201822 Σεπτεμβρίου 201813 Σεπτεμβρίου 201811 Σεπτεμβρίου 2018
One Channel
Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας