Φοιτητικές εκλογές την Τετάρτη 10 Απριλίου σε κλίμα πολιτικής πόλωσης αλλά... μία από τα ίδια. Απαξιωμένες εκλογές, φοιτητικές παρατάξεις που δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τη νεολαία, επεισόδια, καδρόνια, ξύλο, ύβρεις. Τίποτε δεν έχει αλλάξει και τίποτε δεν μένει όπως παλιά.