Πληρωμή 2 εκατ. ευρώ ενέκρινε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

Αναλυτικότερα, από τις 01/02/2019 έως τις 05/02/2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέβαλε σε 441 δικαιούχους το ποσό των 2.006.326,11 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, οι πληρωμές αφορούν δασώσεις και ανειλημμένες υποχρεώσεις νέων αγροτών.