Κάποτε, προ κρίσης, στις εγκαταστάσεις του ΟΔΔΥ γινόταν χαμός στην κυριολεξία για απόκτηση αυτοκινήτου σε τιμή ευκαιρίας. Οι δημοπρασίες αποτελούσαν... γιορτή και πολλοί ήταν αυτοί που αγόρασαν οχήματα σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Ο ΟΔΔΥ δεν υπάρχει πια αλλά η ΑΑΔΕ διενεργεί δημοπρασίες με τις τιμές να είναι εξαιρετικά ελκυστικές. Αύριο γίνεται η δημοπρασία με αυτοκίνητα να πωλούνται στις εγκαταστάσεις του πρώην ΟΔΔΥ από 400 ευρώ και πάνω.

Θα δημοπρατηθούν 58 αυτοκίνητα και 17 μοτοσυκλέτες για κυκλοφορία μεταξύ των οποίων πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά και super cars.

Οπως αναφέρει το movenews, τα φθηνότερα αυτοκίνητο της δημοπρασίας έχουν τιμή εκκίνησης τα 400 ευρώ και αφορούν ένα Hyundai Accent μοντέλα του 2000.

Στη συνέχεια υπάρχει μια Porsche Cayenne S μοντέλο του 2006 η οποία φέρει και ηλιοροφή και εκποιείται με τιμή εκκίνησης τις 13.500 ευρώ.

Ενα Audi A8 diesel μοντέλο του 2009 έχει τιμή εκκίνησης τις 18.000 ευρώ.

Επίσης ένα Smart του 2001 δημοπρατείται στην τιμή των 600 ευρώ.

Μία BMW  Z3 του 1997 με τιμή εκκίνησης τις 2.300 ευρώ.

Μία M3 του 2001 με τιμή εκκίνησης μόλις 10.000 ευρώ.

Δύο κορυφαία X6 με 1η άδεια κυκλοφορίας το 2008 με τιμές εκκίνησης 26.000 και 30.000 ευρώ αντίστοιχα.

Επίσης θα εκποιηθεί ένα Ford Fiesta diesel με 1η άδεια κυκλοφορίας το 2010 με τιμή εκκίνησης τις 8.000 ευρώ.

Ένα Audi A2 μοντέλο του 2001 με τιμή εκκίνησης 800 ευρώ ενώ ένα Α3 μοντέλο του 2005 εκποιείται με τιμή εκκίνησης τις 4.000 ευρώ.

Ένα Toyota Auris μοντέλο του 2009 βρίσκεται στη λίστα των οχημάτων προς εκποίηση έναντι 4.000 ευρώ.

Παράλληλα διακρίναμε μια Lexus GS300 του 1999 με τιμή εκκίνησης μόλις 1.800 ευρώ ενώ ένα Ford Maverick μοντέλο του 2006 με σύστημα υγραερίου εκποιείται έναντι 1.600 ευρώ.

Για τους λάτρεις των Mazda MX5 υπάρχει ένα αυτοκίνητο προς εκποίηση έναντι 1.000 ευρώ.

Οι τρόποι αποπληρωμής και οι εκπτώσεις

Για να συμμετέχει κανείς στις δημοπρασίες του πρώην ΟΔΔΥ θα πρέπει να καταβάλει εγγύηση 300 ευρώ για τα αυτοκίνητα και 100 ευρώ για τα δίκυκλα τα οποία σε περίπτωση που ανακηρυχθεί πλειοδότης αφαιρούνται από το τίμημα απόκτησης του οχήματος. Σε περίπτωση που δεν καταφέρει κάποιος να αποκτήσει κάποιο όχημα τα χρήματα επιστρέφονται.

Στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση εξοφλήσεως του τιμήματος τοις μετρητοίς ο αγοραστής έχει δικαίωμα έκπτωσης 30% στην τιμή κατακύρωσης.

Ο πλειοδότης καταβάλει το 20% και το υπόλοιπο ποσό (το 80%) δύναται να το διακανονίσει ως εξής:
Α) Με εφάπαξ καταβολή του τιμήματος. Στην περίπτω- ση αυτή δικαιούται έκπτωσης ανάλογης με το ποσό που καταβάλλεται η οποία ανέρχεται σε ποσοστό:
αα) 10% για καταβαλλόμενο ποσό έως 3.000 €.
αβ) 15% για καταβαλλόμενο ποσό από 3.001€ έως 10.000 €.
αγ) 20% για καταβαλλόμενο ποσό από 10.001 € και άνω.
Β) Με εγγυητική επιστολή χωρίς έκπτωση σε ισόπο- σες τριμηνιαίες άτοκες δόσεις, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται ως εξής:
βα) δύο  δόσεις για ποσά έως 3.000€.
ββ) τέσσερις δόσεις για ποσά από 3.001€ έως 10.000€.
βγ) έξι  δόσεις για ποσά από 10.001 € έως 18.000€.
βδ) οκτώ δόσεις για ποσά από 18.001€ και άνω.
Η πρώτη δόση πρέπει να πληρωθεί μέσα σε 3 μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας κατακύρωσης του υλικού, πλωτού και εναερίου μέσου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΟΔΔΥ οι αγοραστές οφείλουν να ερευνούν και από μόνοι τους την ακρίβεια των στοιχείων, με τεχνικούς της επιλογής τους.  Η εξέταση μπορεί να γίνει από τους ενδιαφερόμενους με την βοήθεια και τεχνικού συμβούλου της επιλογής του και περιλαμβάνει ότι κριθεί αναγκαίο, χωρίς όμως την χρήση εργαλείων ή άλλων μηχανικών μέσων και χωρίς να τεθεί σε κίνηση το όχημα, προκειμένου να προσδιορίσουν το ύψος των ζημιών ώστε να διαμορφώνουν ανάλογα και τις προσφορές τους ακόμα και τρεις ημέρες πριν από τη δημοπρασία.

Τα φυσικά πρόσωπα συμμετέχουν στις δημοπρασίες πώλησης οχημάτων μόνο αυτοπροσώπως.Κατ΄ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο εφόσον αυτός είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος μέχρι και του δεύτερου βαθμού, προσκομίζοντας Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από Δημόσια Αρχή.

Στους στόχους του ΟΔΔΥ  πάντως είναι και η συνεργασία με βαλκανικές χώρες. Συγκεκριμένα, τα αυτοκίνητα που υπάρχουν στις εγκαταστάσεις του οργανισμού τα οποία δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερο αγοραστικό ενδιαφέρον, να πωλούνται στις βαλκανικές χώρες.Για αυτό τον λόγο έχουν αρχίσει και οι πρώτες επαφές με γειτονικές χώρες ώστε να διαπιστωθεί εάν υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον.

Διαβάστε εδώ όλη την προκήρυξη για τη δημοπρασία οχημάτων από την ΑΑΔΕ