Εχουν χάσει το νόημά τους και οι λέξεις. Νεκρά παιδιά, άνδρες και γυναίκες σε καθημερινά ναυάγια στη Μεσόγειο. Οι πρόσφυγες και μετανάστες που αναζητούν μια καλύτερη τύχη είναι κι αυτοί άνθρωποι. Δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν νούμερα στατιστικής νεκρών…