269.459 φορολογούμενοι με πιστωτικό εκκαθαριστικό και χωρίς χρέη προς την Εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον έχουν δηλώσει τον IBAN του τραπεζικού τους λογαριασμού, από την Παρασκευή 13 Αυγούστου θα μπορούν να «εισπράξουν» συνολικές επιστροφές 80,9 εκατ. ευρώ. Οπως ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ, η εντολή πληρωμής αφορά φορολογουμένους οι οποίοι υπέβαλαν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 μέχρι τις 26 Ιουνίου, με αποτέλεσμα εκκαθάρισης πιστωτικό και εφόσον είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.
Οσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν λογαριασμό ή βρέθηκε σφάλμα κατά τον έλεγχο του (IBAN) που δήλωσαν, το ποσό επιστροφής θα είναι διαθέσιμο από τις 20/7/2018 με την προσκόμιση στην αναγραφόμενη τράπεζα της ειδοποίησης επιστροφής φόρου εισοδήματος, η οποία είναι ενσωματωμένη στην Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου που έχει εκδοθεί για το φορολογικό έτος 2017.