Με ραντεβού θα πηγαίνουν πλέον στην Εφορία οι φορολογούμενοι που καλούνται για έλεγχο. Στα άμεσα σχέδια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι η τήρηση ενός πρωτόκολλου επισκέψεων. Κάθε ελεγχόμενος φορολογούμενος που θα επισκέπτεται την Εφορία θα «καταγράφεται». Ο έφορος θα γνωρίζει σε ποιο τμήμα πήγε, ποιον υπάλληλο – ελεγκτή είδε, ποια είναι η υπόθεσή του και τι στοιχεία προσκόμισε στις ελεγκτικές Αρχές. Ο διοικητής του ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής σύντομα θα δώσει οδηγίες στους εφόρους για το πρωτόκολλο των επισκέψεων που θα τηρείται γιατί, όπως λέει, «δεν θέλουμε περιφερόμενους στις Εφορίες».