Μειωμένα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αποτελεί ακόμη ένα μέτρο πολιτικής ευθυγραμμισμένο με τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης.
Οπως προβλέπεται, το πρόστιμο για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο ανέρχεται στα 10.500 ευρώ. 
Σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο ανά εργαζόμενο επιβάλλεται προσαυξημένο ως εξής:
α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, και
β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση από αυτήν που διαπιστώνεται σε έλεγχο διενεργούμενο σε διαφορετική ημερομηνία.
Στο νομοσχέδιο προβλέπονται και εκπτώσεις στο πρόστιμο εάν ο εργοδότης προχωρήσει στην πρόσληψη των αδήλωτων εργαζομένων. Αναφέρεται πως αν εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ημέρα του ελέγχου ο εργοδότης προβεί στην πρόσληψη του εργαζομένου ή των εργαζομένων που διαπιστώθηκαν ως αδήλωτοι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, το πρόστιμο μειώνεται ως εξής:
α) στο ποσό των 7.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον τριών μηνών,
β) στο ποσό των 5.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, και
γ) στο ποσό των 3.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης με σύμβαση εργασίας διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.