Στην πώληση πακέτου μη εξυπηρετούμενων δανείων ονομαστικού ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ προχώρησε η Εθνική Τράπεζα. Το τίμημα ανέρχεται στο 6% και αποτελεί το υψηλότερο που έχει μέχρι σήμερα δοθεί για ανάλογο δανειακό πακέτο μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οπως ανακοίνωσε η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, για την πώληση των δανείων αυτών ήρθε σε συμφωνία με τις εταιρείες CarVal Investors και την Intrum ΑΒ. Το προς πώληση χαρτοφυλάκιο αφορά μη εξυπηρετούμενα καταναλωτικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων χωρίς εξασφαλίσεις.
Η πώληση του δανειακού αυτού πακέτου αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και είναι σύμφωνη με το σχέδιο μείωσής τους που υπέβαλε η τράπεζα στον SSM. Το τίμημα της συναλλαγής, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 6% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου 2 δισ. ευρώ (μαζί με τους τόκους των 5 δισ. ευρώ), αναμένεται ότι θα ενισχύσει τον δείκτη CET1 της τράπεζας κατά περίπου 18 μονάδες βάσης. Η συναλλαγή πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου.
«Η Εθνική Τράπεζα είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην επίτευξη του στόχου της όσον αφορά τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, με τις πωλήσεις να αποτελούν έναν από τους στρατηγικούς της πυλώνες. Το τίμημα αναδεικνύει την ποιότητα του ενεργητικού της Εθνικής Τράπεζας και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην προοπτική ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» δήλωσε ο Παύλος Μυλωνάς, ασκών καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Εθνικής Τράπεζας.
«Η συναλλαγή αυτή αποδεικνύει την ικανότητά μας να προσφέρουμε σύνθετες λειτουργικές λύσεις στην Ελλάδα, τις οποίες έχουμε αναπτύξει μέσα από την ευρεία διεθνή εμπειρία μας σε πιστωτικά ζητήματα τα τελευταία 30 χρόνια» τόνισε ο Τζέιμς Σάκετ, διευθυντής της CarVal. Η εξυπηρέτηση του χαρτοφυλακίου θα πραγματοποιηθεί από την QQuant MasterServicer, εταιρεία εξυπηρέτησης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που έχει λάβει άδεια λειτουργίας και ρυθμίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.