Η δικηγορική εταιρεία Levi & Korsinsky LLP, που ειδικεύεται στην εκπροσώπηση επενδυτών σε δίκες κινητών αξιών και έχει ανακτήσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για ζημιωμένους μετόχους, εξέδωσε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε στις 19/6/2018 στην ιστοσελίδα Bloomberg και με το οποίο ενημερώνει τους μετόχους της Aegean Marine Petroleum Network Inc., που αγόρασαν ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απέκτησαν μετοχές της στο χρονικό διάστημα από 28/4/2018 έως και 4/6/2018, ότι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τις 6/8/2018 αγωγή με τις αξιώσεις τους για να ανακτήσουν τις απώλειες που υπέστησαν από την Aegean.
Παράλληλα τους ενημερώνει ότι έχει ξεκινήσει σχετική αντιδικία μεταξύ Simco και Aegean Marine Petroleum Network Inc στο δικαστήριο της Βόρειας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης. Συγκεκριμένα, στην υπόθεση αυτή ο ενάγων ισχυρίζεται ότι οι εναγόμενοι προέβησαν σε ψευδείς ή/και σε παραπλανητικές δηλώσεις ή/και δεν αποκάλυψαν ότι η Aegean Marine Petroleum Network Inc στον ισολογισμό της 31/12/2017 είχε εσφαλμένα λογιστικοποιήσει περίπου 200 εκατομμύρια εισπρακτέα δολάρια, δεν κατάφερε να διατηρήσει αποτελεσματικό έλεγχο στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και ως  αποτέλεσμα των παραπάνω οι ισχυρισμοί της εταιρείας αναφορικά με την επιχείρηση, τις λειτουργίες και τις προοπτικές της ήταν ψευδείς και παραπλανητικοί ή/και στερούνταν λογικής βάσης.
Στις 4/6/2018 η εταιρεία Aegean με την ειδική φόρμα του αμερικανικού χρηματιστηρίου 6-K ανακοίνωσε ότι «περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια εισπρακτέα, που οφείλονταν στην εταιρεία την 31/12/2017 πρέπει να διαγραφούν» και ότι «συναλλαγές που αύξησαν τα εισπρακτέα ποσά … ίσως ήταν εν όλω ή εν μέρει χωρίς οικονομικό αντίκρισμα και λογιστικοποιήθηκαν  εσφαλμένως…».