Γραπτό διαγωνισμό για την πρόσληψη νομικών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης στο Λουξεμβούργο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO).
Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα προσλαμβάνει νομικούς υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι πρέπει να είναι ικανοί να μεταφράζουν και στη γλώσσα του διαγωνισμού, συχνά περίπλοκα, νομικά/νομοθετικά κείμενα από τουλάχιστον δύο άλλες γλώσσες. Οι γλωσσομαθείς νομικοί χρησιμοποιούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους εργαλεία πληροφορικής και άλλες εφαρμογές γραφείου.
Τα καθήκοντα περιλαμβάνουν μετάφραση νομικών κειμένων (αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Γενικού Δικαστηρίου, προτάσεις των γενικών εισαγγελέων, γραπτά υπομνήματα των διαδίκων κ.λπ.) στη γλώσσα του διαγωνισμού από τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και εργασίες νομικής ανάλυσης σε συνεργασία με τις γραμματείες και τις λοιπές υπηρεσίες του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 20 δικηγόροι γερμανικής γλώσσας και 16 ολλανδικής γλώσσας.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον τρεις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα  τη γλώσσα του διαγωνισμού (γερμανικά ή ολλανδικά), πολύ καλά τη γαλλική γλώσσα, καθώς και μια τρίτη επίσημη γλώσσα της ΕΕ επίσης πολύ καλά.
Οι διαγωνισμοί αυτοί προορίζονται για υποψηφίους με άριστη γνώση, τόσο στον γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο, της γλώσσας του διαγωνισμού (επίπεδο μητρικής γλώσσας ή ισοδύναμο).
Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πιστοποιούμενο με έναν από τους ακόλουθους τίτλους σπουδών στο αυστριακό ή το γερμανικό δίκαιο:
Juristische Ausbildung im deutschen oder im österreichischen Recht, die mit der deutschen Ersten juristischen Prüfung bzw. mit dem österreichischen Magister der Rechtswissenschaften abgeschlossen wurde. Ή επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρη κύκλο σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πιστοποιούμενο με έναν από τους ακόλουθους τίτλους σπουδών στο βελγικό ή το ολλανδικό δίκαιο και στην ολλανδική γλώσσα:
Voltooide juridische studie, afgesloten met een diploma Nederlands recht (doctorandus of master) of Belgisch recht (licentiaat of master, afgegeven door een Nederlandstalige rechtenfaculteit). Ook een bachelor Nederlands of Belgisch recht, gevolgd door een master internationaal of Europees recht, zal worden aanvaard.
Πρέπει ακόμη να διαθέτουν κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους.
Στα κριτήρια επιλογής θα προσμετρηθεί η επαγγελματική πείρα στον τομέα του δικαίου την οποία ο υποψήφιος έχει αποκτήσει σε δικηγορικό γραφείο, ως αυτοαπασχολούμενος νομικός, ως έμμισθος νομικός σε εταιρεία, σε εθνική διοίκηση, σε διεθνή οργανισμό ή σε πανεπιστήμιο.
Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu έως τις 19 Ιουνίου 2018, στις 12.00 (μεσημέρι), ώρα Κεντρικής Ευρώπης.