Κύριε Διευθυντά,
Το σχέδιο νόμου, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η κυβέρνηση, έχει σκοπό να προωθήσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ζητήματα που έχουν αποτελέσει διαχρονικά ιδεολογική σημαία της κυβερνώσας παράταξης, την απλή αναλογική και τα τοπικά δημοψηφίσματα.
Η απλή αναλογική είναι προφανές ότι θα σημάνει ακυβερνησία στους δήμους. Η έλλειψη πλειοψηφίας θα ωθεί τους δημάρχους στη διαρκή αναζήτηση συμμαχιών και, ενδεχομένως, στην επιδίωξη κάθε είδους συναλλαγής με μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων. Τα δε τοπικά δημοψηφίσματα, με δεδομένη την ιδιαίτερα αρνητική εμπειρία από αυτά σε όλη την Ευρώπη, θα δώσουν φωνή και βήμα σε κάθε είδους ακραία και λαϊκιστική φωνή.
Στο σχέδιο νόμου, όμως, δεν γίνεται καμία αναφορά σε έννοιες όπως η μηχανοργάνωση, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και οι ψηφιακές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Επίσης, απουσιάζουν προσπάθειες για την απλοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, την αξιολόγηση των εσωτερικών δομών και την αξιοποίηση της περιουσίας των δήμων.
Συμπερασματικά, το σχέδιο αυτό ΔΕΝ αποτελεί μεταρρύθμιση και ΔΕΝ προάγει την αποκέντρωση και τη μεταφορά πόρων και αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην Αυτοδιοίκηση. Προτείνουμε, συνεπώς, την απόσυρσή του και την επαναφορά του μόνο εφόσον προηγηθεί σοβαρός διάλογος με τους φορείς της Αυτοδιοίκησης, Τοπικής και Περιφερειακής, και αφού ληφθούν στοιχειωδώς υπόψη τα πάγια αιτήματά τους.
Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης
Δημοτικός σύμβουλος Ξάνθης