Είναι από τους πιο αξιόπιστους και έγκριτους εκδοτικούς οίκους, με ανοδική πορεία, που κατάφερε να βρεθεί στις υψηλές θέσεις στην αγορά του βιβλίου. Εξαίρετοι τίτλοι από την ελληνική και την ξένη λογοτεχνία, τη φιλοσοφία, την ιστορία και το πολιτικό δοκίμιο.