Δύο άτομα για το εργοστάσιο παραγωγής της στη Λαμία αναζητεί η εταιρεία Chipita AE. Συγκεκριμένα, η εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει έναν τεχνικό διευθυντή και έναν προϊστάμενο βάρδιας παραγωγής.
Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του τεχνικού διευθυντή θα πρέπει να έχουν πτυχίο πολυτεχνικής σχολής με ειδίκευση μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, αλλά και εμπειρία 3 έως 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σε βιομηχανική επιχείρηση. Επίσης θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση Η/Υ.
Για τη θέση του προϊσταμένου βάρδιας παραγωγής οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πτυχίο χημικού ή χημικού μηχανικού, αλλά και εμπειρία τριών ετών σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων – κατά προτίμηση σε εταιρεία τροφίμων. Επίσης θα πρέπει να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση Η/Υ.
Υποβολή βιογραφικών στην ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.chipita.com/el-gr.