Τριάντα τρεις καθαρίστριες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης πρόκειται να προσλάβει το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών καταστάσεων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, Περιοχή Αγιοι Απόστολοι, ΤΘ 138, ΤΚ 85133, Ρόδος,  (τηλ. 22413-60134).