Στην πρόσληψη 32 ατόμων προχωρά ο Δήμος Ιωαννιτών. Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι προσληφθέντες πρόκειται να αντιμετωπίσουν κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες του δήμου, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών.
Ειδικότερα, προκηρύσσονται οι εξής θέσεις:
– 4 οδηγοί απορριμματοφόρων ΔΕ.
– 1 χειριστής μηχανημάτων έργων (καλαθοφόρου οχήματος) ΔΕ.
– 2 ηλεκτρολόγοι ΔΕ.
– 16 εργάτες καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων) ΥΕ.
– 9 εργάτες καθαριότητας (κοινόχρηστων χώρων) ΥΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών, στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7, 2ος όροφος, τηλ. 26513-61346). Η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 6 Απριλίου.