Με έκπληξη διαπιστώνουμε ότι ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο ΑΠΘ για το 2018 – 2019 είναι αυξημένος κατά 10% και πάντως πάνω από τον μέσο όρο αύξησης σε εθνικό επίπεδο.
Η αύξηση αυτή αγνοεί για μια ακόμη φορά τη γνώμη της Συγκλήτου του ΑΠΘ, η οποία και διατυπώθηκε με βάση τις πραγματικές δυνατότητες των Τμημάτων του, και δεν δικαιολογείται από την κατάσταση που βιώνει το Πανεπιστήμιό μας.
Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα τρία τελευταία χρόνια ο αριθμός των τελικά εγγεγραμμένων φοιτητών στο Αριστοτέλειο είναι σχεδόν διπλάσιος από εκείνον που δηλώνουμε ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε.
Το ΑΠΘ, επειδή είναι τέτοια η νοοτροπία των ανθρώπων του, θα προσφέρει για άλλη μια χρονιά ό,τι καλύτερο μπορεί στους φοιτητές του. Είναι, όμως, λυπηρό, κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης και υπερπροσπάθειας να μη γίνεται σεβαστή η άποψη για τη διασφάλιση στοιχειώδους ποιοτικής εκπαίδευσης των νέων φοιτητών και φοιτητριών του μεγαλύτερου πολυθεματικού, διεθνώς διακεκριμένου, Πανεπιστημίου της χώρας.
Ο Περικλής Μήτκας είναι πρύτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης