Φορολογική δήλωση ξεχωριστή από τους γονείς τους θα πρέπει να υποβάλουν φέτος οι νέοι και οι νέες που έκλεισαν τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2017, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Για παράδειγμα, ξεχωριστή φορολογική δήλωση πρέπει να υποβάλει ένας 18άρης, ο οποίος μπορεί να μην έχει αποκτήσει εισοδήματα αλλά έχουν πιστωθεί στο όνομά του τόκοι καταθέσεων ακόμη και του ενός ευρώ. Επιπλέον, ένας νέος ή μία νέα που συμπλήρωσε τα 18 έτη ηλικίας εντός του προηγούμενου έτους υποχρεούται φέτος να υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση, εφόσον:
1. Δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του, αλλά διαμένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω και ένα μικρό ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον φίλο του.
2. Εχει στο όνομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο που λαμβάνει υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, σκάφος κ.λπ.).
3. Απέκτησε εντός του 2017 οποιασδήποτε άλλης μορφής εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.).
4. Ιδρυσε εντός του 2017 οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά του.
5. Προχώρησε εντός του 2017 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλματος.
6. Είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορολογικής δήλωσης.
Οι μόνοι νέοι οι οποίοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2017 και δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν φέτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι όσοι πέρυσι δεν είχαν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.
Φοιτητική κατοικία
Η κατοικία που έχει φοιτητής ή σπουδαστής σε άλλη πόλη, εκτός του τόπου κύριας κατοικίας των γονέων του δεν θεωρείται τεκμήριο. Σε κάθε περίπτωση που η φοιτητική κατοικία βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτήν όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία της οικογένειας του φοιτητή ή της φοιτήτριας, είναι αντικειμενική δαπάνη δευτερεύουσας κατοικίας του γονέα που έχει τη γονική μέριμνα, ασχέτως αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού. Σε περίπτωση όμως που η φοιτητική κατοικία είναι στην ίδια πόλη με τους γονείς, τότε ο σπουδαστής/φοιτητής έχει την υποχρέωση υποβολής δικής του δήλωσης.
Πότε όμως τα ενήλικα τέκνα που έχουν εισόδημα είναι και εξαρτώμενα μέλη; Αν ένα ενήλικο τέκνο άνω τον 18 ετών πληροί τις προϋποθέσεις να είναι εξαρτώμενο μέλος και παράλληλα έχει εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ, τότε μπορεί να δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στη δήλωση του γονέα που έχει τη γονική επιμέλεια. Για παράδειγμα, αν ένας 18άρης έχει εισόδημα από ενοίκια 2.400 ευρώ (12 μηνιαία ενοίκια των 200 ευρώ) τότε μπορεί να αναγραφεί και στη δήλωση των γονέων ως εξαρτώμενο μέλος. Εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου θεωρούνται:
n Ο/η σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε κατηγορίας (πηγής).
n Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
n Τα τέκνα του φορολογουμένου και οι αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
n Ανήλικα, ορφανά από πατέρα και μητέρα, που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με τον φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
Οι... αποδείξεις
Η ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους αποδεικνύεται ως εξής:
n Για τα άγαμα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.
n Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, απαιτείται βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του.
n Για τα στρατευμένα τέκνα, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας.
n Για τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη, απαιτούνται στοιχεία που να αποδεικνύουν την ηλικία τους και τον βαθμό συγγένειας.
Για τα ανήλικα τέκνα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΜΚΑ, ενώ για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα είναι υποχρεωτικός και ο ΑΦΜ.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από