Ο πλανήτης αντιμετωπίζει ένα σημαντικό δίλημμα. Η ταχεία οικονομική ανάπτυξη είναι πολύ σημαντική για να στηρίξει την εξέλιξη, αλλά πλέον γνωρίζουμε ότι έχει και σημαντικές παρενέργειες, ιδιαίτερα όσον αφορά το περιβάλλον. Επίσης η ανάπτυξη έχει συνοδευτεί από αύξηση στις εισοδηματικές ανισότητες οι οποίες βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά σε πολλές χώρες.
Η λύση μπορεί να είναι μπροστά μας. Σύμφωνα με νέα έκθεση της McKinsey Global Institute, η γήρανση του πληθυσμού και η μείωση της γονιμότητας σε πολλά μέρη του κόσμου μπορεί να ελαττώσουν σημαντικά την παγκόσμια ανάπτυξη τα επόμενα 50 χρόνια. Ακόμη και εάν η παραγωγικότητα συνεχίσει να αυξάνεται σημαντικά, η παγκόσμια ανάπτυξη μπορεί να μειωθεί κι άλλο. Ανάλογη μείωση αναμένεται στην αύξηση της απασχόλησης, με αποτέλεσμα η κατά κεφαλήν αύξηση των εισοδημάτων να μειωθεί περίπου 19%.
Οι κίνδυνοι από τη μείωση της ανάπτυξης είναι σημαντικοί. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε; Το πρώτο βήμα είναι να διασφαλίσουμε την οικονομική ανάπτυξη μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας. Αυτό μπορεί να γίνει με τον εκσυγχρονισμό του κλάδου λιανικών πωλήσεων, τη συγκέντρωση της παραγωγής αυτοκινήτων σε λιγότερα και μεγαλύτερα εργοστάσια και τη βελτίωση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Αλλη σημαντική ευκαιρία ανάπτυξης βρίσκεται στην αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας των γυναικών. Για να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι για το περιβάλλον, ο κόσμος πρέπει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της χρήσης πόρων. Η ανάπτυξη εξακολουθεί να έχει σημασία. Καθώς αρχίζουν να εκδηλώνονται δημογραφικά προβλήματα και περιβαλλοντικές προκλήσεις, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις οφείλουν να σκεφθούν προσεκτικά πώς θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των πόρων τους, την ίδια ώρα που θα υιοθετούν ένα μοντέλο ανάπτυξης στο οποίο θα συμμετέχουν περισσότεροι άνθρωποι.
Η Λόρα Τάισον έχει διατελέσει επικεφαλής της επιτροπής οικονομικών συμβούλων του προέδρου των ΗΠΑ και είναι καθηγήτρια στη Haas School of Business και στο University of California, Berkeley.
Ο Τζόναθαν Βέτσελ είναι διευθυντής του McKinsey Global Institute.