Πακέτο οικειοθελών μετατάξεων θα δοθεί με τη λειτουργία των αυτοτελών υπηρεσιών εποπτείας ΟΤΑ, που θα συσταθούν στην έδρα καθεμιάς από τις 7 αποκεντρωμένες κρατικές διοικήσεις και θα αποτελούν αποκεντρωμένες δομές του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, προσωπικό που υπηρετεί με μόνιμη σχέση ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις σημερινές κρατικές περιφέρειες και το οποίο δεν απασχολείται σε υπηρεσίες που μεταβιβάζονται στις αιρετές περιφέρειες, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει μετάταξη στην οικεία αυτοτελή υπηρεσία εποπτείας ΟΤΑ.

Προϋπόθεση είναι να πρόκειται για υπαλλήλους κλάδων και ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού (πτυχίο νομικού τμήματος), ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Μηχανικών διαφόρων κλάδων. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί προς το υπουργείο Εσωτερικών μέσα σε έναν μήνα από την έκδοση της σχετικής πρόσκλησης και η απόφαση μετάταξης θα ισχύσει από 1ης Ιανουαρίου 2011.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάταξης, έπειτα από τη σχετική ανακοίνωση, θα έχουν και μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ και δήμων και νομαρχιών αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο.

Στη διαδικασία αυτή μπορούν να πάρουν μέρος και υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας οι οποίοι είναι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ή της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης με πτυχίο ΑΕΙ νομικού τμήματος, οικονομικών, πολιτικών επιστημών, δημόσιας διοίκησης ή πολυτεχνικών σχολών.

Από κάθε δημόσια υπηρεσία δεν μπορούν να μεταταχθούν περισσότεροι από 8 υπάλληλοι, από κάθε δήμο περισσότεροι από 2 υπάλληλοι, ενώ από κάθε νομαρχία επιτρέπεται η μετάταξη μέχρι 4 υπαλλήλων.

Για τη στελέχωση των αυτοτελών υπηρεσιών εποπτείας ΟΤΑ θα υπάρξει και άλλη πρόσκληση προς μετάταξη εργαζομένων κατηγοριών ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και ΥΕ Γενικών Καθηκόντων που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται μετάταξη περισσότερων από 4 υπαλλήλων από κάθε φορέα. Ειδικά, μπορούν να αιτηθούν τη μετάταξή τους και οι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών εφόσον διαθέτουν τα σχετικά απαιτούμενα προσόντα. Ο συνολικός αριθμός των μετατασσόμενων υπαλλήλων από το εν λόγω υπουργείο δεν πρέπει να υπερβεί τους 30.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από