Φαινόμενα: Αποκαλυπτικοί «Φάκελοι» πίσω από την εικόνα της δύναμης του αμερικανικού στρατού, στα νοσοκομεία