Ο Eric Ghysels είναι διακεκριμένος καθηγητής Οικονομικών και
Χρηματοοικονομικών και κατέχει την έδρα Edward Μ. Bernstein στη Σχολή
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας. Έχοντας
σπουδάσει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, στη συνέχεια ολοκλήρωσε
τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Northwestern
των ΗΠΑ. Ο καθηγητής Eric Ghysels έχει αποσπάσει πολλά τιμητικά βραβεία και
επαίνους, καθώς θεωρείται στον τομέα του ως ένας από τους κορυφαίους των
χρηματοοικονομικών παγκοσμίως. Πέρα από τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, έχει
διδάξει και έχει παραδώσει σεμινάρια σε πολλά πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Ο
Eric Ghysels βρέθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, για το 2ο διεθνές συμπόσιο με θέμα
τις προόδους των χρηματοοικονομικών προβλέψεων (2nd International Symposium -
Advances in Financial Forecasting) που φιλοξενήθηκε από το Τμήμα Οικονομικών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αποτελούσε μέρος του διεθνούς συνεδρίου
«Computational Methods in Sciences and Engineering».


Έχετε διαγράψει μια σημαντική πορεία στον τομέα σας και είστε ευρύτατα
γνωστός για τις εργασίες σας.
Μπορείτε να μας περιγράψετε, με
απλά λόγια,
το αντικείμενο με το οποίο ασχολείστε, προκειμένου
να γίνει κατανοητό από το ευρύ κοινό;


Είναι ένα αντικείμενο που πρόσφατα αποκαλείται χρηματοοικονομική οικονομετρία.
Αυτό είναι το όνομα του αντικειμένου, και πρόκειται για ένα πολυδιάστατο και
συνδυαστικό αντικείμενο έρευνας, το οποίο συνδυάζει την οικονομική θεωρία, και
πιο συγκεκριμένα την χρηματοοικονομική θεωρία, με τα Μαθηματικά και τη
Στατιστική. Στην ουσία προσπαθούμε να ανακαλύψουμε οικονομικά μοντέλα για την
αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, χρησιμοποιώντας δεδομένα τα οποία
προέρχονται από την αγορά αλλά και χρηματοοικονομικά στοιχεία. H οικονομετρία
μετράει τόσο οικονομικά όσο και χρηματοοικονομικά μεγέθη. Πρόκειται για ένα
αντικείμενο που είναι σχετικά ώριμο. Μάλιστα, πρέπει να αναφέρω ότι πριν από
δύο χρόνια ο Robert Engle πήρε το βραβείο Νόμπελ καθώς είναι ένας από τους
πρωτοπόρους στο αντικείμενο αυτό.


Τι ακριβώς μελετάτε αυτή την περίοδο; Ποια είναι τα τρέχοντα
ερευνητικά σας ενδιαφέροντα;


Ασχολούμαι με αρκετά θέματα στην τρέχουσα ερευνητική μου δραστηριότητα. Ένα
από αυτά αφορά και το αντικείμενο για το οποίο μίλησα, την προηγούμενη
εβδομάδα, στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο «Advances in Financial Economics» που
διοργάνωσε ο καθηγητής Θωμάκος από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το αντικείμενο αυτό σχετίζεται άμεσα με το γεγονός
ότι υπάρχουν πολλά δεδομένα / στοιχεία σε όλο τον κόσμο, χρηματοοικονομικά
δεδομένα / στοιχεία, και το κυριότερο από τα ερωτήματα που τίθενται είναι, με
ποιο τρόπο είναι δυνατόν αυτά να συνδυαστούν, ώστε να μπορούν να γίνονται
προβλέψεις που να αφορούν έναν μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Αυτού του είδους
τα ερωτήματα προσπαθώ να απαντήσω, και αυτό είναι το θέμα το οποίο συζήτησα
και στην πρόσφατη διάλεξή μου στο Συνέδριο.


Ένα άλλο θέμα με το οποίο ασχολούμαι, σχετίζεται με την αβεβαιότητα των
οικονομετρικών και στατιστικών υποδειγμάτων. Παρά τα όσα πιστεύουν οι
οικονομολόγοι, δεν είμαστε ακόμη σίγουροι για τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε.
Υπάρχει, λοιπόν, μεγάλη αβεβαιότητα, τόσο για τα μοντέλα που χρησιμοποιούμε
όσο και για τις προβλέψεις μας - και το ζήτημα είναι να δούμε κατά πόσο θα
επηρεαστούν οι προβλέψεις μας και, κατά συνέπεια, τι προτάσεις θα κάνουμε
στους ιθύνοντες της οικονομικής πολιτικής, αν ληφθεί υπόψη αυτή η αβεβαιότητα
που υπάρχει. Αυτό, λοιπόν, είναι το δεύτερο θέμα με το οποίο ασχολούμαι.


Άλλα ζητήματα πάνω στα οποία δουλεύω σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνου και
τις μεταβολές στις διαρθρωτικές δομές των υποδειγμάτων - και τις συνέπειές
τους.


Με ποιον τρόπο θεωρείτε ότι η δουλειά σας έχει επηρεάσει το πεδίο της
χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Οικονομετρίας;


Αυτή είναι μία δύσκολη ερώτηση για να την απαντήσει κάποιος. Στα ακαδημαϊκά
δεδομένα, την επιρροή της δουλειάς κάποιου τη μετράμε με τις «ετεροαναφορές»,
δηλαδή με τις αναφορές των συναδέλφων μας στη δική μας δουλειά. Θεωρώ ότι
κάποιες από τις εργασίες τις οποίες έχω γράψει, έχουν τύχει σημαντικού
ενδιαφέροντος. Ιδιαίτερης προσοχής τυγχάνει και η πρόσφατη δουλειά μου σχετικά
με τις εκτιμήσεις MIDAS, για τις οποίες μίλησα και στο Συνέδριο. Παρά το
γεγονός ότι είναι αρκετά πρόσφατη, φαίνεται ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον για
πολλά και διάφορα πρακτικά προβλήματα και σε πολλά διαφορετικά πεδία, όχι μόνο
στη χρηματοοικονομική οικονομετρία αλλά και στο μάρκετινγκ και τη
Μακροοικονομία.


Προηγούμενη δουλειά μου, αρκετά χρόνια πριν, για την οποία με γνωρίζουν στον
ευρύτερο χώρο, αναφέρεται στην εποχικότητα των οικονομικών δεδομένων, καθώς
έχω γράψει και ένα βιβλίο πάνω στο θέμα αυτό που χρησιμοποιείται ευρύτατα.
Επίσης, έχω ασχοληθεί - σε μικρότερο βαθμό - με την αποτίμηση χρεογράφων,
καθώς και με την «υποδειγματοποίηση της στοχαστικής μεταβλητότητας». Και αυτό
το κομμάτι της δουλειάς μου έχει τραβήξει την προσοχή, επειδή συνδέεται με ένα
θέμα συνεχούς έρευνας, την υποδειγματοποίηση και πρόβλεψη του κινδύνου των
χρηματοοικονομικών αποδόσεων (αυτό είναι που εκτιμούμε μέσω της
μεταβλητότητας).


Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα πρακτικών εφαρμογών της δουλειάς
σας στα αντικείμενα τα οποία μάς αναφέρατε μέχρι τώρα στον τομέα της
αγοράς;


Στην αγορά οι επαγγελματίες χρησιμοποιούν κάποιες από τις μεθόδους που έχω
κατά καιρούς προτείνει για την αποτίμηση χρεογράφων. H δουλειά μου που αφορά
στις εκτιμήσεις MIDAS έχει τύχει σημαντικού ενδιαφέροντος, ωστόσο, επειδή
είναι ακόμα σχετικά πρόσφατη, προς το παρόν δεν έχει αποκωδικοποιηθεί, ώστε να
μπορέσει να εφαρμοστεί στην πράξη. H δουλειά μου, όμως, αναφορικά με την
αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι εκτιμήσεις μου και τα μοντέλα
που έχω αναπτύξει - που αφορούν στη στοχαστική μεταβλητότητα - επειδή
πρόκειται για προγενέστερη δουλειά, έχουν αποκωδικοποιηθεί. Εφαρμόζονται,
λοιπόν, στην πράξη όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές αποφάσεις που
λαμβάνονται στο πλαίσιο των χρηματοοικονομικών αγορών.


Πού θεωρείτε ότι θα οδηγηθεί η δουλειά σας στο άμεσο μέλλον, μετά
τις εκτιμήσεις MIDAS;


Όλες οι προβλέψεις είναι δύσκολες - και αυτό συμπεριλαμβάνει και αυτή την
απάντηση!


Το... άγγιγμα του MIDAS - Μεικτή δειγματοληψία στις χρηματαγορέςH μεθοδολογία της μεικτής δειγματοληψίας MIDAS (ΜΙxed DAta
Sampling) είναι πολύ πρόσφατη. Στηρίζεται στην ιδέα του συνδυασμού
χρηματοοικονομικών δεδομένων με διαφορετική συχνότητα παρατήρησης, εξ ου και
το όνομά της. Ενώ για πολλά χρόνια οι οικονομολόγοι εκτιμούσαν διαφορετικά
υποδείγματα για δεδομένα διαφορετικής συχνότητας, κανείς δεν αναρωτήθηκε πώς
αυτά τα δεδομένα θα μπορούσαν να συνδυαστούν, τόσο σε επεξηγηματικά
υποδείγματα για χρηματοοικονομικές θεωρίες όσο και για τη βελτίωση των
προβλέψεων.


Ο καθηγητής Eric Ghysels, που καθιέρωσε αυτά τα υποδείγματα μεικτής
δειγματοληψίας, είναι από τους κορυφαίους στον χώρο της χρηματοοικονομικής
οικονομετρίας με μεγάλη προσφορά στην ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονολογικών
σειρών.


ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Όμως, τι ακριβώς μπορεί να προσφέρει το... άγγιγμα του MIDAS; Τα δύο βασικά
χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας αυτής είναι τα εξής: Πρώτον, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί με δεδομένα δύο διαφορετικών συχνοτήτων (για παράδειγμα,
ημερήσια και μηνιαία) και, δεύτερον, μπορεί να αυξήσει το μέγεθος της
πληροφορίας στην εκτίμηση ενός υποδείγματος, χωρίς να αυξήσει σε ουσιαστικό
βαθμό τις παραμέτρους που ελέγχουν την εξέλιξη των τιμών του υποδείγματος. Και
τα δύο χαρακτηριστικά είναι σημαντικά, τόσο στη διαδικασία υποδειγματοποίησης
όσο και στη διαδικασία διαμόρφωσης προβλέψεων. H μεθοδολογία αυτή επιτρέπει
την άμεση χρήση της συνεχούς ροής δεδομένων υψηλής συχνότητας για τη
διαμόρφωση ακριβέστερων προβλέψεων σε χαμηλότερη συχνότητα. Έτσι, έχουμε έναν
βέλτιστο συνδυασμό πληροφοριών που, φυσικά, έχει μεγάλη σημασία για την
ουσιαστικότερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών θεωριών αλλά και για την
καλύτερη πρακτική εφαρμογή των θεωριών αυτών στα πλαίσια της αγοράς.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από