Άρθρο 1


Τα όργανα (οι δικαστές) του Ανώτατου Δικαστηρίου


1. Τα όργανα του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν θα διατηρούν κανένα άλλο
δημόσιο γραφείο είτε στο «κοινό κράτος» είτε στο «συστατικό κράτος».


2. Οι δικαστές δεν θα υπηρετούν έπειτα από το 75ο έτος τους.


3. Το Προεδρικό Συμβούλιο θα εκλέγει τους δικαστές μέσα από τους
υποψηφίους που θα προτείνει το Δικαστικό Σώμα, 3 δικαστές προερχόμενους από
καθένα από τα «συστατικά κράτη» και 3 μη Κύπριους δικαστές, οι οποίοι δεν θα
είναι πολίτες της Ελλάδας, της Τουρκίας ή του Ηνωμένου Βασιλείου.


4. Σε περίπτωση κενής θέσης, το Προεδρικό Συμβούλιο θα διορίζει έναν
αντικαταστάτη για το υπόλοιπο της θητείας κατόπιν εισήγησης της Δικαστικής
Επιτροπής, χωρίς να αλλάξει τη σύσταση του Δικαστηρίου, όπως υπαγορεύει το
συγκεκριμένο άρθρο.


Άρθρο 2


Ο Ανώτατος Δικαστής


Οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου θα εκλέγουν ανάμεσά τους έναν Ανώτατο
Δικαστή, ο οποίος θα έχει ανανεώσιμη θητεία, κάθε 3 χρόνια.


Άρθρο 3


Ιεραρχία των δικαστών


Ο Ανώτατος Δικαστής θα θεωρείται ο ανώτερος δικαστής μέσα στο Ανώτατο
Δικαστήριο. Ανάμεσα στους άλλους δικαστές, η ιεραρχία θα καθορίζεται πρωτίστως
βάσει της προϋπηρεσίας τους και της ηλικίας τους σε περίπτωση ίσου χρόνου
υπηρεσίας.


Άρθρο 4


Δικαστική Επιτροπή


1. Η Δικαστική Επιτροπή θα αποτελείται από τους 3 ανώτερους δικαστές
του Ανώτερου Δικαστηρίου του «κοινού κράτους». Ο καθένας από αυτούς θα είναι ο
ανώτερος μεταξύ των δικαστών κάθε «συστατικού κράτους» και τους μη Κύπριους
δικαστές αντιστοίχως, από τον Γενικό Εισαγγελέα και τον βοηθό Εισαγγελέα από
το «κοινό κράτος» και τον Γενικό Εισαγγελέα, τον επικεφαλής του ανώτατου
δικαστηρίου και το Πρόεδρο του Νομικού Συλλόγου κάθε «συστατικού κράτους».


2. Αν ο ανώτερος δικαστής από οποιαδήποτε ομάδα μέσα στο μεταβατικό
Ανώτατο Δικαστήριο αποτελεί ταυτόχρονα τον επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου
του «συστατικού κράτους», τότε ο δεύτερος στην ιεραρχία ανώτερος δικαστής από
τη σχετική ομάδα θα πάρει τη θέση του/της στη Δικαστική Επιτροπή.


Άρθρο 5


Μερική περιοδική ανανέωση του Ανώτατου Δικαστηρίου


1. Με σκοπό να διασφαλιστεί η μερική περιοδική ανανέωση του Ανώτατου
Δικαστηρίου, οι θητείες των αρχικών μελών καθορίζονται ως εξής:


α. Τρία χρόνια για έναν δικαστή από κάθε «συστατικό κράτος», όπως
επίσης για έναν μη Κύπριο δικαστή.


β. Έξι χρόνια για έναν δικαστή από κάθε «συστατικό κράτος», όπως επίσης
για έναν μη Κύπριο δικαστή και


γ. Εννέα χρόνια για έναν δικαστή από το καθένα εκ των «συστατικών
κρατών», όπως επίσης για έναν μη Κύπριο δικαστή.


2. Αν οι δικαστές σε κάθε ομάδα δεν μπορούν να συμφωνήσουν ποιος θα
αναλάβει την κάθε θητεία, τότε θα γίνει κλήρωση μεταξύ κάθε ομάδας δικαστών.


Άρθρο 6


Μεταβατικό Ανώτατο Δικαστήριο


1. Οι Συν-Πρόεδροι θα επιλέγουν τα μέλη του μεταβατικού Ανώτατου
Δικαστηρίου από έναν κατάλογο υποψηφίων που θα υποβάλλεται από τη μεταβατική
Δικαστική Επιτροπή και σε συμφωνία με τα ποσοστά που προβλέπει αυτός ο νόμος.


2. Η προσωρινή Δικαστική Επιτροπή που θα προτείνει τους υποψηφίους για
το μεταβατικό Ανώτατο Δικαστήριο, θα αποτελείται από τον Γενικό Εισαγγελέα,
τον επικεφαλής του ανώτατου δικαστηρίου και τον Πρόεδρο του Νομικού Συλλόγου
κάθε «συστατικού κράτους».


3. Οι Κύπριοι δικαστές θα διατηρήσουν τις εξουσίες τους ως δικαστές
«συστατικού κράτους» κατά τη διάρκεια της 12μηνης θητείας τους στο μεταβατικό
Ανώτατο Δικαστήριο όσο το επιτρέπουν τα καθήκοντά τους στο Ανώτατο Δικαστήριο.
Θα δίνουν προτεραιότητα στα καθήκοντά τους ως δικαστές του Ανωτάτου
Δικαστηρίου της Κύπρου.


4. Οι μη Κύπριοι δικαστές στο μεταβατικό Ανώτατο Δικαστήριο θα
αμείβονται ως δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου.


Ακολουθούν σελίδες που περιλαμβάνουν το προσάρτημα 23 σχετικά με τη
διάπραξη αδικημάτων στα «συστατικά κράτη», το σχέδιο προσθήκης IV για τις
συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ του «κοινού κράτους» και των «συστατικών κρατών»
και το προσάρτημα 1 για τη συμφωνία συνεργασίας όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από