CPI


Συμφωνία μακρόχρονης συνεργασίας με την Cellular Italia S.pa για την προώθηση
και τη διανομή των αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας Cellular Line στην ελληνική
αγορά ανακοίνωσε η CPI Α.Ε. Η σύμβαση αφορά τα επόμενα τρία χρόνια και
αναμενεται να ξεπεράσει τα 2 δισ. δραχμές.


Η εταιρεία Cellular Italia S.pa ειδικεύεται στην έρευνα και τον σχεδιασμό
προϊόντων αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας. Η CPI, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε την
εισαγωγή της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, αναμένει
κύκλο εργασιών για τη χρήση του 2000 ύψους 7,8 δισ. δραχμών και κέρδη τα οποία
θα προσεγγίζουν τα 900 εκατομμύρια δραχμές.


ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ


Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών αποφάσισαν οι μέτοχοι
της εταιρείας ΚΩΝ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ. Για τον σκοπό αυτό θα εκδοθούν
3.100.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ονομαστικής αξίας 100 δραχμών η κάθε μία,
εκ των οποίων 2.952.400 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και οι 147.600 με
ιδιωτική τοποθέτηση στον στρατηγικό μέτοχο, την Πειραιώς Prime Bank Α.Ε. Οι
νέες μετοχές θα διατεθούν σε τιμή υπέρ το άρτιο και θα δικαιούνται μέρισμα από
τα κέρδη της χρήσεως 2001 και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των
παλαιών μετοχών στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των νέων μετοχών.


Επίσης, τη μετάταξη της εταιρείας από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του ΧΑΑ
και την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας λόγω της
παραπάνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Τέλος, η γενική συνέλευση ανέβαλε τη
συζήτηση και τη λήψη απόφασης για έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και
επικαιροποίησε το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας.


ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ


Τη διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας με τροποποίηση του άρθρου 2 του
καταστατικού αποφάσισε η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ
ΔΕΣΜΟΣ με προσθήκη των εξής δραστηριοτήτων:


­ Παραγωγή, εμπορία και αντιπροσώπευση προϊόντων, πρώτων υλών, μηχανημάτων
κ.λπ. στον τομέα των γραφικών τεχνών.


­ Εκδοτικές επιχειρήσεις.


­ Επιχειρήσεις και δραστηριότητες της νέας οικονομίας (επικοινωνιακές
υπηρεσίες, υπηρεσίες του Διαδικτύου, ανάπτυξη λογισμικού κ.λπ.).


­ Παραγωγή, διανομή, εμπορία, μεταφορά και εκμετάλλευση δραστηριοτήτων στους
τομείς ενέργειας, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής και υδατικής ενέργειας και
πετρελαιοειδών.


Επίσης, οι μέτοχοι αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
σε μετρητά κατά 2,4 δισ. δραχμές με έκδοση νέων μετοχών, κοινών και
προνομιούχων, και παραίτηση δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών, κοινών
και προνομιούχων, υπέρ της UNION ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε., συμφερόντων του Ομίλου του
Φίλιππου Βρυώνη, καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για την
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την απορρόφηση της SILK OIL.


Χ. ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ ΚΑΙ ΥΙΟΣ


Αύξηση ενοποιημένων πωλήσεων και κερδών παρουσίασε στο εννεάμηνο η εταιρεία
Μπενρουμπή. Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση της εταιρείας, η αύξηση αυτή
ήταν αποτέλεσμα της διεύρυνσης των δραστηριοτήτων σε νέους τομείς. Ο
ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 12,2 δισ. δραχμές στο εννεάμηνο,
αυξημένος κατά 27,2%, έναντι 9,6 δισ. δραχμών της αντίστοιχης περυσινής
περιόδου. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 983 εκατομμύρια δραχμές, από 906
εκατομμύρια πέρυσι, ενώ τα κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας
ήταν 700,6 εκατομμύρια δραχμές, από 685,6 εκατομμύρια δραχμές το 1999. Τα
μεγέθη της μητρικής εταιρείας διαμορφώθηκαν σε πωλήσεις 3,878 δισ. δραχμών,
από 3,5 δισ. το 1999, ενώ τα κέρδη της μειώθηκαν ελαφρά στα 520 εκατομμύρια
δραχμές, από 552,87 εκατ. δραχμές πέρυσι.


ΑΒΑΞ


Κύκλο εργασιών ύψους 57 δισ. δραχμών και προ φόρων κέρδη ύψους 4,3 δισ.
δραχμών παρουσιάζει σε ενοποιημένη βάση ο Όμιλος ΑΒΑΞ Α.Ε. - J&Ρ Ελλάς ΑΤΕ
για το εννεαμήνο του 2000. Η ΑΒΑΞ παρουσίασε κύκλο εργασιών 17 δισ. δραχμών
από 11,5 δισ. δραχμές, που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 1999. Η
πραγματοποιούμενη αύξηση ήταν της τάξεως του 48%, ενώ κατά 28% βελτιώθηκε η
κερδοφορία της εταιρείας από 1,8 δισ. δραχμές σε 2,3 δισ. δραχμές. Αντίστοιχα,
η θυγατρική J&Ρ Ελλάς ΑΤΕ εμφάνισε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 68%
ξεπερνώντας τα 37,4 δισ. δραχμές.


EVEREST


Εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα παραγωγής προϊόντων σφολιάτας, ζαχαροπλαστικής και
αρτοσκευασμάτων της εταιρείας EVEREST στη Ρουμανία. Όπως ανακοινώθηκε, ο
Όμιλος επεκτείνεται στην Ανατολική Ευρώπη ξεκινώντας με δίκτυο καταστημάτων
στην αγορά της Ρουμανίας. Το πρώτο κατάστημα θα εγκαινιαστεί στο Βουκουρέστι
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2001 και προγραμματίζεται η λειτουργία δύο ακόμη
καταστημάτων κατά τη διάρκεια του έτους. Η νέα μονάδα παραγωγής σκοπεύει στην
τροφοδοσία των καταστημάτων της εταιρείας, καθώς και στη διάθεση μέσω του
δικτύου πωλήσεων ΕΛΓΕΚΑ. Στόχος του Ομίλου EVEREST είναι η ανάπτυξη της
εταιρείας στη Ρουμανία, καθώς και η προώθηση των προϊόντων του σε εναλλακτικές αγορές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από