Σ' ένα άλλο Δημόσιο, ελεύθερο από τις αγκυλώσεις των υφιστάμενων δημόσιων
υπηρεσιών, στηρίζει τις ελπίδες της η κυβέρνηση για να μπορέσει να απορροφήσει
τα 17,5 τρισ. δρχ. του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και να εκτελεστούν με
τη μεγαλύτερη δυνατή συνέπεια τα σχετικά έργα και προγράμματα.


Τη δημιουργία ειδικών υπηρεσιών για τη διαχείριση των προγραμμάτων του ΚΠΣ
αλλά και για τις πληρωμές και για τον έλεγχο της διάθεσης των κονδυλίων
προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, το οποίο κατατέθηκε
στη Βουλή. Μακρόχρονη προετοιμασία και λεπτοί νομοτεχνικοί χειρισμοί
χρειάστηκαν για να μην προσκρούσει σε εμπόδια η δημιουργία των υπηρεσιών, οι
οποίες θα αποτελούν ένα Δημόσιο «πρώτης ταχύτητας», με ειδικό προνομιακό
καθεστώς προσλήψεων και αμοιβών.


Αλλά ήδη αρμόδιες πηγές στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επισημαίνουν ότι η
μεγάλη πρόκληση θα είναι αυτή που θα ακολουθήσει, δηλαδή η στελέχωση των νέων
υπηρεσιών με αξιοκρατικά κριτήρια και όχι με ημέτερους, προκειμένου να
επωφεληθούν από τις υψηλές αμοιβές.


Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία:


1. Διαχειριστικών Αρχών σε κάθε υπουργείο που εκτελεί προγράμματα του
Γ' ΚΠΣ, καθώς και μίας Γενικής Διαχειριστικής Αρχής στο υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας. Έργο των Αρχών αυτών είναι να παρακολουθούν και να συντονίζουν την
εφαρμογή του ΚΠΣ, να εξασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα
της διαχείρισης των σχετικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τη διατύπωση του
νομοσχεδίου.


Επίσης, έργο τους είναι ο έλεγχος των έργων και προγραμμάτων, σε ό,τι αφορά τη
νομιμότητα των πράξεων, την κανονικότητα των δαπανών, την αξιοπιστία των
οικονομικών στοιχείων και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο
τελικός δικαιούχος.


2. Αρχής Πληρωμής, η οποία καταθέτει τις αιτήσεις πληρωμών,
προσδιορίζει τους δικαιούχους των πιστώσεων και παρακολουθεί τη μεταφορά των
πιστώσεων σ' αυτούς.


3. Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.


Οι Διαχειριστικές Αρχές θα είναι ειδικές υπηρεσίες, οι οποίες θα συσταθούν στα
υπουργεία και στις Περιφέρειες, με αποφάσεις των αρμόδιων υπουργών. Με τις
αποφάσεις αυτές θα ορίζεται και η αριθμητική σύνθεση του προσωπικού τους.


Η στελέχωση των υπηρεσιών θα γίνεται με μετακίνηση υπηρετούντος προσωπικού, με
απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή με
πρόσληψη νέου προσωπικού.


Σε κάθε ειδική υπηρεσία θα υπάρχει ένας προϊστάμενος, με θητεία δύο ετών, του
οποίου οι αποδοχές θα καθορίζονται στο ύψος του Γενικού Διευθυντού Υπουργείου
ή στο ύψος των αποδοχών που ελάμβανε στην προηγούμενη δουλειά του, αν αυτές
ήταν υψηλότερες. Υπολογίζεται ότι στις νέες υπηρεσίες θα απασχοληθούν,
συνολικά, περίπου 1.000 άτομα.


Ο κ. Πάχτας υποστηρίζει ότι με το νομοσχέδιο «εισάγονται στις λειτουργίες του
κράτους μηχα-νισμοί που προάγουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στη
χρήση των δημόσιων πόρων».


Ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα θα ανταποκριθούν με επιτυχία στους νέους κανόνες».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από