Χαφτάρ

10 Αυγούστου 202012 Ιουλίου 202028 Μαΐου 202027 Μαΐου 202025 Μαΐου 202022 Μαΐου 202025 Απριλίου 202021 Φεβρουαρίου 202019 Φεβρουαρίου 202015 Φεβρουαρίου 202017 Ιανουαρίου 202014 Ιανουαρίου 202006 Ιανουαρίου 202005 Ιανουαρίου 202001 Ιανουαρίου 202027 Δεκεμβρίου 201923 Δεκεμβρίου 201919 Δεκεμβρίου 201916 Δεκεμβρίου 201912 Δεκεμβρίου 2019