φυλακές Τρικάλων

28 Οκτωβρίου 202002 Νοεμβρίου 201910 Απριλίου 201921 Ιανουαρίου 201522 Ιουλίου 201304 Ιουλίου 201320 Ιουνίου 201303 Μαΐου 201322 Απριλίου 201311 Απριλίου 201308 Απριλίου 201305 Απριλίου 201304 Απριλίου 201303 Απριλίου 201329 Μαρτίου 201326 Μαρτίου 201325 Φεβρουαρίου 2013