Τράπεζα της Ελλάδας

19 Οκτωβρίου 202003 Δεκεμβρίου 201820 Σεπτεμβρίου 201823 Μαΐου 201720 Ιουλίου 201511 Ιουνίου 201526 Μαΐου 201502 Απριλίου 201511 Ιανουαρίου 201517 Νοεμβρίου 201407 Νοεμβρίου 201407 Ιουλίου 201423 Ιουνίου 201413 Ιουνίου 201410 Ιουνίου 201404 Ιουνίου 201419 Φεβρουαρίου 201401 Ιανουαρίου 201429 Δεκεμβρίου 201317 Δεκεμβρίου 201316 Δεκεμβρίου 201326 Απριλίου 201317 Απριλίου 2013