ρευστότητα

07 Φεβρουαρίου 202130 Ιανουαρίου 202126 Ιανουαρίου 202116 Ιανουαρίου 202125 Νοεμβρίου 202013 Οκτωβρίου 202012 Ιουνίου 202013 Μαΐου 202012 Μαΐου 202012 Νοεμβρίου 201806 Σεπτεμβρίου 201617 Δεκεμβρίου 201503 Αυγούστου 201522 Ιουλίου 201506 Ιουλίου 201527 Ιουνίου 201512 Ιουνίου 201508 Μαΐου 201523 Απριλίου 201505 Μαρτίου 201502 Μαρτίου 201517 Φεβρουαρίου 201503 Φεβρουαρίου 201517 Σεπτεμβρίου 201413 Σεπτεμβρίου 201309 Σεπτεμβρίου 2013