κατάσχεση

14 Ιουνίου 202104 Ιουνίου 202102 Μαρτίου 202122 Ιανουαρίου 202121 Οκτωβρίου 201920 Αυγούστου 201909 Μαΐου 201902 Απριλίου 201908 Φεβρουαρίου 201907 Φεβρουαρίου 201914 Ιανουαρίου 201909 Ιανουαρίου 201905 Δεκεμβρίου 201823 Νοεμβρίου 201824 Οκτωβρίου 201822 Οκτωβρίου 201817 Οκτωβρίου 201811 Οκτωβρίου 201803 Οκτωβρίου 201814 Αυγούστου 201813 Οκτωβρίου 201706 Απριλίου 201702 Δεκεμβρίου 201602 Αυγούστου 201604 Μαρτίου 201604 Δεκεμβρίου 201516 Αυγούστου 201524 Ιουλίου 201520 Φεβρουαρίου 2015