Γραμμένη στην κορύφωση της εμπιστοσύνης στον προοδευτικό ρόλο της επιστήμης και της τεχνικής - και εν μέσω της εφαρμογής τους σε έναν εξοντωτικό παγκόσμιο πόλεμο - η «Διαλεκτική του Διαφωτισμού» των Τεοντόρ Αντόρνο και Μαξ Χορκάιμερ παραμένει μια σημαντική προειδοποίηση για το πώς μια ορισμένη εργαλειοποίηση του επιστημονικού ορθολογισμού έκανε τον Διαφωτισμό να συνδυάζεται με την ενίσχυση μορφών καταπίεσης, την εμπέδωση της βαναυσότητας και την εκτεταμένη κοινωνική χειραγώγηση.