Κάτω του 5% είναι πλέον τα έμμεσα δικαιώματα ψήφου της BlackRock στην Alpha Bank, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε προς τις χρηματιστηριακές Αρχές η BlackRock κατέχει έμμεσα από την 29η Μαΐου 2020 δικαιώματα ψήφου τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές, καθώς και άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία παρέχουν δικαίωμα αποκτήσεως μετοχών που ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό κάτω του ορίου του 5%.