Με πλεόνασμα στα 83,99 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2019 ο Ειδικός Λογαριασμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τα στοιχεία του ΕΛΑΠΕ, που χρηματοδοτεί τους ηλεκτροπαραγωγούς από ΑΠΕ, δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Διαχειριστή (ΔΑΠΕΕΠ). Οι προβλέψεις για το 2020 δείχνουν μικρότερο πλεόνασμα, 13,41 εκατ. ευρώ, αλλά με σημεία αναφορά την Οριακή Τιμή Συστήματος (χονδρεμπορική ρεύματος) τα 60 ευρώ ανά Μεγαβατώρα και τις τιμές ρύπων στα 24 ευρώ ανά τόνο. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα, τα οποία θα επισημοποιηθούν τον Απρίλιο, δείχνουν πτώση των προαναφερόμενων μεγεθών και άρα οι προβλέψεις θα αναθεωρηθούν.